Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi

Bộ tranh rùng rợn thể hiện đầy đủ 24 chữ cái theo tiếng Latin, mỗi chữ cái tượng trưng cho một người chết với một lí do kì quặc

 Bộ tranh được thực hiện bởi Edward Gorey, đăng trên tumblr. Dịch bởi HNGGC. Mời các bạn xem
 

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 2

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 3

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 4

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 5

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 6

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 7

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 8

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 9

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 10

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 11

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 12

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 13

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 14

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 15

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 16

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 17

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 18

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 19

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 20

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 21

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 22

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 23

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 24

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 25

Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet khiến cả thế giới sợ hãi 26

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang