Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất

Hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu hướng farm trang bị mạnh nhất dành cho tân thủ từ cấp 1 - cấp 75 đơn giản nhất trong Closers Online mà bạn chắc chắn phải tham khảo qua để không tốn thời gian build sai hướng nhé.

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất

Cấp 1 - 54: Trang bị mặc định

Đây là giai đoạn dễ nhất khi bạn cứ làm theo Quest chính tuyến (Quest Vàng) cùng các nhiệm vụ phụ. Sử dụng hết tất cả trang bị mà game cho bạn vào lúc này sẽ ổn định nhất.

Nhóm trang bị cao  cấp

Giai đoạn này tùy theo mức độ hoàn thành mục Disaster Recovery Center của bạn. Sau khi hoàn thành Disaster Recovery Center, bạn nên làm tiếp nhóm nhiệm vụ tại Planar Gate (PG) trước khi tiếp tục nhóm nhiệm vụ chính tuyến nhờ bộ trang bị mạnh hơn trước. Phần lớn trang bị sẽ nằm trong phần thưởng và bạn còn có thể sử dụng trang bị vượt 5 cấp nếu có Elite Status hoặc Device Enhancement Boost hỗ trợ.

Cấp 54 tới 63

Khi đạt mốc cấp 54, bạn sẽ nhận được nhóm nhiệm vụ Planar Gate. Bấm U lên và nhận tất cả nhiệm vụ vàng chính tuyến (dấu ! vàng) tại đây

Khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được set trang bị Uncanny Trinket Set, tuy nhiên không cần đập đồ này sớm do chỉ xài tạm một lúc. Khi có set đồ này, tiếp tục làm nhiệm vụ chính tuyến và nhận thêm trang bị mạnh hơn để farm tiếp.

Tiếp theo, hãy tìm các Module mạnh bao gồm Ideal Booster (dành cho Phys), Ideal Regulator (Psi) và Ideal Condenser (Hybrid)

Tiếp tục làm nhiệm vụ chính tuyến cho tới khi nhận được nhiệm vụ chính tuyến tặng set trang bị Pure Gear (Trinket) và True Gear (+10 Core SSS Tuning) trong phần quà thưởng. Nhóm trang bị này sẽ giúp bạn tiếp tục leo nhiệm vụ chính tuyến cho đến khi có được Set Desaster Gear (Trinket Cấp 70) và Super Gear (Core cấp 70)

Các nhóm trang bị này sẽ giúp bạn có tổng Combat Power khoảng 50k - 80k hoặc cao hơn tùy theo nhóm PNA bạn đã mở hoặc một số Kĩ Năng Nội Tại tùy theo class. Khi đạt tới cấp 60, bạn có thể nhận được các phần thưởng như sau:

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 2
Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 3
Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 4

Khi bạn đạt tới Cấp 63, đây là lúc cày cuốc của game bắt đầu. Khi nhận phần thưởng và craft, hãy chú ý chọn đúng loại để craft vì có tới 3 loại trong Planar Gate:

Hybrid cho Yuri, Violet...

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 5

Psi cho Sylvi, Mistelteinn, Levia, Wolfgang...

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 6

Physical cho Seha, J, Tina, Nata, Harpy...

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 7

Khi đạt tới cấp 75, bạn sẽ cần tập trung cày farm đồ cực mạnh. Bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn 55m và 225 Pure Alien Pressure Valve để dành cho Extreme Set, sau đó bạn cần farm tiếp skirmish và assault trên map Planar Gate Cấp 75 để lấy những món sau đây:


Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 8
Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 9
Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 10
Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 11

Bạn có thể farm chúng tại NPC ngân hàng ở Celine

Closers - Guide on Gearing Up to Level 75

Vitus Fragment

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 13

Mephisto fragment

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 14

Sau đó, bạn cần farm 3 mảnh Mephisto Fragment, 3 mảnh Vitus Fragment, 1 mảnh Mephisto Condenser và 1 mảnh Vitus Condenser. Bạn có thể farm Pure Alien Pressure Valve từ đây luôn.

Nếu bạn có farm dư các mảnh trên, bạn có thể đổi chúng ra thành Pure Alien Pressure Valve tại matter mixer gần Celine nếu thiếu nguyên liệu.

Closers - Guide on Gearing Up to Level 75

Cuối cùng, bạn sẽ cần tìm một nhiệm vụ mang tên The Demon's Challenge để lấy 1 Extreme Core miễn phí ở Cấp 75

Closers Online: Hướng dẫn cách farm trang bị từ Cấp 1 - 75 cho Tân Thủ đơn giản nhất 16

Ngoài ra, bạn có thể lấy Disaster Gear từ Dimensional Ops Center. Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ và bạn sẽ nhận được Disaster Set miễn phí và tiếp tục farm lên cao cấp. Tới đây thì game sẽ bắt đầu cho bạn khám phá nâng cao hơn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang