LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11

Với sự đa dạng trong lối chơi nhờ bộ trang bị mới mạnh hơn trước rất nhiều, hãy cùng điểm qua các bảng ngọc và cách lên đồ cả sát thương vật lý lẫn phép cho Gnar Mùa 11 LMHT để xoay chuyển lối chơi khắc chế đội địch tùy ý nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Gnar STVL Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 4

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Gnar STVL:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 8

Trang bị mạnh nhất cho Gnar Sát thương phép Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 9

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 10

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 11

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Gnar Phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 13

Bảng ngọc mạnh nhất cho Gnar Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 14

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 15

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 16

Thứ tự nâng kĩ năng Gnar

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Gnar STVL và Phép mới Mùa 11 17

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang