LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11

Với 2 lối chơi Tank và sát thủ sát thương phép đều cực mạnh, hãy cùng tham khảo qua hướng dẫn cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Cho'gath Tiền Mùa Giải 2021 và Mùa 11 để cùng áp đảo đường trên trong LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Cho'gath Sát thương phép Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 3

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Cho'gath Phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 4

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 6

Trang bị mạnh nhất cho Cho'gath Tank Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 7

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 8

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 9

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Cho'gath Tank:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 13

Bảng ngọc mạnh nhất cho Cho'gath Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 14

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 15

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 16

Thứ tự nâng kĩ năng Cho'gath (Phép, chống rỉa máu xa)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 17

Thứ tự nâng kĩ năng Cho'gath (Tank, chống cận chiến)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Cho'gath Mùa 11 18

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang