LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11

Với bộ trang bị mới và meta đi rừng thay đổi, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Ivern và làm quen với meta mới trong Mùa 11 LMHT.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 4

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Ivern:

 

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 6

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11

 

 

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 8

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 9

Thứ tự nâng kĩ năng Ivern

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Ivern Tiền Mùa 11 10

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang