Tin mới cập nhật

Bạn có biết nguồn gốc sức mạnh Binary của Captain Marvel đến từ Hố trắng - Sức mạnh hoàn toàn đối lập với Lỗ đen

Bạn có biết nguồn gốc sức mạnh Binary của Captain Marvel đến từ Hố trắng - Sức mạnh hoàn toàn đối lập với Lỗ đen

Trong comics, Captain Marvel Carol Danvers từng có thời gian hoạt động cùng X-Men, và trong giai đoạn X-Men ra ngoài vũ trụ & bị chủng tộc Brood bắn tia tiến hoá để đạt đến trạng thái cao nhất của bản thân, biến thành một nhân vật có làn da đỏ cùng những ngọn lửa rực cháy xung quanh cơ thể, có thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ con tàu của X-Men bấy giờ - bằng năng lượng của một ngôi sao.