LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon

4 trang phục Huyết Nguyệt này được dự đoán sẽ ra mắt cùng với chế độ chơi "Chuyến đi săn của Huyết Nguyệt" sắp tới

LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon
 

Diana Huyết Nguyệt

https://1.bp.blogspot.com/-iy7-i4r2G_k/WIe2ZJsFsKI/AAAAAAAAco4/3Busi46UyPAuqVXc46V3nN443o04My-zQCLcB/s1600/Diana_Splash_11.jpg
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 3
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 4
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 5
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 6
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 7
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 8
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 9
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 10
 LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 11

Jhin Huyết Nguyệt

https://1.bp.blogspot.com/-aTf8xfP1coo/WIut9QqMvYI/AAAAAAAAc7g/XQYCLx96ldEtaB6ncpEs6Eyrl6bXlAaYgCLcB/s1600/Jhin_Splash_2.jpg

LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 13
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 14
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 15
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 16
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 17
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 18
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 19
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 20
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 21
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 22
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 23
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 24
 

Talon Huyết Nguyệt

LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 25
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 26
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 27
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 28
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 29
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 30
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 31
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 32
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 33
 
 

Twisted Fate Huyết Nguyệt

https://4.bp.blogspot.com/-Wy9vHnb7aK4/WIe2gLUsdEI/AAAAAAAAcpA/3KXp4rWE-54zLgahUwfPFHPu-GoJZ2v0ACLcB/s1600/TwistedFate_Splash_10.jpg
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 35
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 36
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 37
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 38
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 39
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 40
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 41
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 42
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 43
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 44
 
LMHT: Cận cảnh 4 trang phục Huyến Nguyệt mới của Jhin, Diana, Twisted Fate và Talon 45
 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang