LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên

Tổng hợp toàn bộ lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 theo từng ngày từ 13 tháng 6 đến 14 tháng 7

Ngày 13/6: 

16h - EVOS ESPORTS VS FTV ESPORTS

19h - QTV GAMING VS  DASHING BUFFALO

Ngày 14/6: 

16h - TEAM FLASH VS CERBERUS ESPORTS

19h - LOWKEY ESPORTS VS GAM ESPORTS

Ngày 15/6:

16h - CERBERUS ESPORTS VS LOWKEY ESPORTS

19h - GAM ESPORTS VS QTV GAMING

Ngày 16/6:

16h - FTV ESPORTS VS TEAM FLASH 

19h - DASHING BUFFALO VS EVOS ESPORTS 

Ngày 20/6: 

16h - LOWKEY ESPORTS VS FTV ESPORTS

19h - TEAM FLASH  VS DASHING BUFFALO

Ngày 21/6 

16h - QTV GAMING VS EVOS ESPORTS 

19h - GAM ESPORTS VS CERBERUS ESPORTS

Ngày 22/6

16h - EVOS ESPORTS  VS TEAM FLASH

19h - FTV ESPORTS VS GAM ESPORTS 

Ngày 23/6 

16h - CERBERUS ESPORTS VS QTV GAMING

19h - DASHING BUFFALO VS LOWKEY ESPORTS

Ngày 27/6 

16h - CERBERUS ESPORTS VS FTV ESPORTS

19h - LOWKEY ESPORTS  VS  EVOS ESPORTS 

Ngày 28/6 

16h - GAM ESPORTS VS DASHING BUFFALO

19h - QTV GAMING VS TEAM FLASH

Ngày 29/6

16h - EVOS ESPORTS VS GAM ESPORTS

19h - DASHING BUFFALO VS CERBERUS ESPORTS

Ngày 30/6 

16h - FTV ESPORTS VS QTV GAMING

19h - TEAM FLASH VS LOWKEY ESPORTS

Ngày 13/7

16h - QTV GAMING VS LOWKEY ESPORTS

19h - GAM ESPORTS VS TEAM FLASH

Ngày 14/7

16h - FTV ESPORTS VS DASHING BUFFALO

19h - CERBERUS ESPORTS VS EVOS ESPORTS

 

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của Lowkey Esports

 

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 2

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của QTV Gaming

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 3

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của EVOS Esports

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 4

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của GAM Esports

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 5

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của Team Flash

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 6

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của Cerberus Esports

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 7

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của FTC Esports

LMHT - Lịch thi đấu chính thức VCS 2019 QTV Gaming đối đầu với Dashing Buffalo ngay ngày đầu tiên 8

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2019 của Dashing Buffalo

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang