Riot Games khởi động các Giải đấu Đấu trường Chân Lý tại khu vực Đông Nam Á

Bên cạnh việc tự phát hành Đấu Trường Chân Lý tại Đông Nam Á, Riot Games cũng sẽ khởi động các giải đấu Esports ĐTCL tại khu vực này. Trong Mùa 8, tuyển thủ tại ĐNÁ sẽ có cơ hội tranh tài với những tuyển thủ hàng đầu thế giới.

Vòng đấu Đông Nam Á

Có 5 máy chủ khác nhau cùng vận hành Đấu Trường Chân Lý và có 2 hướng tham dự dành cho tuyển thủ ĐNÁ: Việt Nam / 4 Khu Vực Khác (SG/ID/MY, TH, PH, MW/MO/HK)

Khu Vực Việt Nam

Riot Games khởi động các Giải đấu Đấu trường Chân Lý tại khu vực Đông Nam Á

1. Vòng Loại Mở Việt Nam #1 (04/02 ~ 05/02)

Số lượng: 256 tuyển thủ

Thể Thức Thi Đấu

 • Ngày 1: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 5 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 64 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 2: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 5 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên
 • Top 10 tuyển thủ sẽ tiến vào Cúp Khu vực Đông Nam Á 1.

2. Vòng Loại Mở Việt Nam #2 (11/02 ~ 12/02)

Số lượng: 256 tuyển thủ (Dành cho tất cả tuyển thủ thất bại tại Vòng Loại Mở #1 và tuyển thủ nằm trong danh sách chờ)

Thể Thức Thi Đấu:

 • Ngày 1: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 5 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 64 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 2: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 5 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên.
 • Top 10 tuyển thủ sẽ tiến vào Cúp Khu vực Đông Nam Á 1

3. Cúp Khu Vực ĐNÁ 1 (17/02 ~ 19/02)

Số lượng: 32 tuyển thủ

Thể Thức Thi Đấu:

 • Ngày 1: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 6 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 16 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 2: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 6 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 8 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 3: Thể Thức Checkmate - tuyển thủ sẽ thi đấu cho tới khi có tuyển thủ đầu tiên đạt 18 điểm, qua đó giành lấy vị trí số 1 trong vòng đấu và trở thành Nhà Vô Địch ĐNÁ

Tổng Giải Thưởng 10.000 USD + 6 Suất Tham Dự Cúp Châu Á.

Khu Vực SG/ID/MY, TH, PH, MW/MO/HK

Riot Games khởi động các Giải đấu Đấu trường Chân Lý tại khu vực Đông Nam Á 2

ĐTCL Người Được Chọn - Giải Đấu TW & HK (31/01 ~ 03/02)

Số lượng: 16 tuyển thủ

 • 8 tuyển thủ từ Vòng Loại Mở
 • 8 tuyển thủ Được Mời

Thể Thức Thi Đấu

 • Ngày 1 Vòng Bảng - Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 3 vòng. Top 3 tuyển thủ từ mỗi nhóm sẽ tiến vào Ngày 3. Tuyển thủ đạt vị trí từ 4~7 mỗi nhóm sẽ tiến tới Ngày 2
 • Ngày 2 Chung Kết Nhánh Thua - Tuyển thủ sẽ thi đấu 3 vòng mỗi nhóm. Top 2 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 3.
 • Ngày 3 Chung Kết Tổng - Tuyển thủ sẽ thi đấu 5 vòng mỗi nhóm. Top 2 sẽ tiến vào Vòng Loại Mở Khu Vực Người Được Chọn

Tổng Giải Thưởng: 10.000 HKD + Suất Tham Dự Vòng Loại Mở Khu Vực Người Được Chọn

ĐTCL Người Được Chọn - Vòng Loại Mở Khu Vực (11/02 ~ 12/02)

Số lượng: 32 tuyển thủ

 • 3 tuyển thủ từ Máy Chủ TW
 • 2 tuyển thủ từ Người Được Chọn ĐTCL - Giải Đấu TW & HK
 • 3 tuyển thủ từ Streamers Battle AfreecaTV - TW & HK
 • 3 tuyển thủ từ Bảng Xếp Hạng Máy Chủ TW
 • 8 tuyển thủ từ Máy Chủ PH (Ảnh Chụp Bảng Xếp Hạng + Vị Trí Influencer)
 • 8 tuyển thủ từ Máy Chủ SG/MY/ID (Ảnh Chụp Bảng Xếp Hạng + Vị Trí Influencer)
 • 8 tuyển thủ từ Máy Chủ TH (Ảnh Chụp Bảng Xếp Hạng + Vị Trí Influencer)

Thể Thức Thi Đấu

 • Ngày 1: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 6 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 50% tuyển thủ sẽ tiến tới Ngày 2
 • Ngày 2: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 5 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên.
 • 8 Suất Tham Dự Cúp Khu Vực ĐNÁ #1

Cúp Khu Vực ĐNÁ #1 (17/02 ~ 19/02)

Số lượng: 32 tuyển thủ

Thể Thức Thi Đấu:

 • Ngày 1: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 6 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 16 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 2: Tuyển thủ sẽ chia thành nhóm 8 người và mỗi nhóm thi đấu 6 vòng. Các nhóm sẽ được tráo lại sau 2 trận đấu đầu tiên. Top 8 tuyển thủ sẽ tiến vào Ngày 2.
 • Ngày 3: Thể Thức Checkmate - tuyển thủ sẽ thi đấu cho tới khi có tuyển thủ đầu tiên đạt 18 điểm, qua đó giành lấy vị trí số 1 trong vòng đấu và trở thành Nhà Vô Địch ĐNÁ

Tổng Giải Thưởng: 10.000 USD + 6 Suất Tham Dự Cúp Châu Á.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang