PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi

Với Survivor Pass: Vikendi xuất hiện ở máy chủ Test, bạn hãy cũng LAG.VN điểm qua những skin vũ khí và trang phục cực hấp dẫn trong kì sự kiện này

Survivor Pass: Vikendi xuất hiện ở máy chủ TEST.

 • Các nhiệm vụ và phần thưởng khác nhau sẽ xuất hiện trong vòng 10 tuần.
 • Sẽ có 2 loại Pass :

  • Survivor Pass: bao gồm nhiệm vụ và phần thưởng cho tất cả người chơi
  • Premium Survivor Pass: bao gồm nhiệm vụ đặc biệt và phần thưởng độc quyền cho những người đã mua Premium Survivor Pass
 • Premium Survivor Pass sẽ có mặt trên máy chủ TEST vào 12/12 để thử nghiệm. Và sẽ có mặt trên máy chủ LIVE vào ngày 19/12/2018.

  • Giá của Premium Survivor Pass sẽ thay đổi tùy thuộc vào khu vực của bạn.
  • Một số nhiệm vụ có thể không khả dụng vì sẽ có các nhiệm vụ dành cho các chế độ khác ngoài các chế độ mở bây giờ.
 • Bạn có thể nhận phần thưởng ở mỗi cấp từ trang REWARDS (Phần thưởng) và cũng có thể nhận được Coupon bằng cách nhấp vào nút 'Drop In Supply' (Tiếp Tế) như phần thưởng.

  • Mọi thông tin về Coupon, xin hãy xem ở mục Hệ thống Coupon ở bên dưới.
 • Bạn có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ ở trang MISSION (Nhiệm vụ).
 • Có 5 loại nhiệm vụ :

  • Nhiệm vụ Hàng ngày (Daily): 3 nhiệm vụ sẽ được cung cấp mỗi ngày, và bạn có thể thay thế tối đa một nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ Hàng tuần (Weekly): 10 nhiệm vụ sẽ được cung cấp mỗi ngày, và bạn có thể kiểm tra nhiệm vụ vào các tuần cụ thể.

   • Người có Survivor Pass có thể thực hiện tối đa 4 nhiệm vụ, người sở hữu Premium Survivor Pass có thể thực hiện tất cả nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ Tân Binh (Beginner): Các nhiệm vụ dễ được cung cấp cho người chơi mới bắt đầu
  • Nhiệm vụ Premium: Tất cả mọi người đều có thể thực hiện nhiệm vụ, nhưng chỉ người chơi sở hữu Premium Survivor Pass mới nhận được phần thưởng sau khi thực hiện.
  • Nhiệm vụ Thử Thách (Challenge): Đây là những nhiệm vụ đặc biệt chỉ cung cấp cho những người chơi đã hoàn thành các nhiệm vụ tuần vào các tuần cụ thể. Nó bao gồm nhiều thử thách và nhiệm vụ cao cấp hơn.

   • Mọi người chơi đều có thử thực hiện các nhiệm vụ Thử Thách này, nhưng chỉ những người chơi sở hữu Premium Survivor Pass, mới nhận được phần thưởng đặc biệt sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này.
 • Bạn có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ trong game bằng việc nhấn nút “P”

  • Nhưng, bạn chỉ có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ trước khi nhảy dù từ máy bay

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 2

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 3

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 4

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 5

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 6

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 7

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 8

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 9

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 10

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 11

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 12

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 13

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 14

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 15

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 16

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 17

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 18

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 19

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 20

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 21

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 22

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 23

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 24

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 25

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 26

 

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 27

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 28

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 29

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 30

PUBG - Tổng hợp toàn bộ Skin vũ khí và trang phục trong sự kiện Survivor Pass: Vikendi 31

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang