Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh

Trong Auto Chess Mobile nếu muốn được thấy hình dạng của những tướng 4, 5 vàng thì bạn phải nâng được con đó trong trận đấu lên 3 sao thì trong bộ sưu tập mới hiển hình ảnh, do đó lag.vn xin tổng hợp toàn bộ hình ảnh lại để cho mọi người xem qua

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh

Berserker - Auto Chess Mobile

 

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 2

Dark Spirit - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 3

Devastator - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 4

Doom Arbiter - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 5

Dragon Knight - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 6

God of Thunder - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 7

Helicopter - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 8

Pirate Captain - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 9

Razorclaw - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 10

Rogue Guard - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 11

Shining Assassin - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 12

Siren - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 13

Soul Reaper - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 14

Tortola Elder - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 15

Tsunami Stalker - Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 16

Venomancer - Auto Chess Mobile

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang