Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass

Các PUBG Mobile Mùa 18 Royale Pass đã bắt đầu! Kiểm tra tất cả các phần thưởng bạn có thể nhận được từ nó ngay tại đây! 

Các PUBG Mobile Mùa 18 Royale Pass đã bắt đầu! Kiểm tra tất cả các phần thưởng bạn có thể nhận được từ nó ngay tại đây! 

Phần thưởng vượt qua PUBG Mobile 18 Royale

 • #1 RP 1: 3 Supply Crate Coupon Scraps, Bộ Heavenly Cadence hoặc bộ Stomping Beat, Electronica Hearts - AUG.

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass

 • #2 RP 2: Thẻ điểm: 500, Season Portable Closet

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 2

 • #3 RP 3: 5 RP Badges Voucher, 100 UC or 1460 AG

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 3

 • #4 RP 4: 1 Classic Crate Coupon Scrap

 • #5 RP 5: Thẻ Rating Protection: 1-Time, Ảnh đại diện Royale Pass (S18), 6 RP Badge

 • #6 RP 6: 2 Classic Crate Coupon Scraps, 1000 BP

 • #7 RP 7: 1000 BP, 50 UC or 660 AG

 • #8 RP 8: 15 Bạc

 • #9 RP 9: 15 Bạc and 2 Motorcycle popularity

 • #10 RP 10: Thẻ Nhiệm vụ, Stomping Beat Ornament

 • #11 RP 11: Supply Crate Coupon Scrap, Thẻ nhiệm vụ (S18)

 • #12 RP 12: 15 Bạc, Phần thưởng huy hiệu

 • #13 RP 13: 5 RP Badges Voucher, 50 UC or 660 AG

 • #14 RP 14: 1 Classic Crate Coupon Scrap

 • #15 RP 15: Friends Forever Emote, Royale Pass Avatar Frame (S18)

 • #16 RP 16: 2 Classic Crate Coupon Scraps, 100 BP

 • #17 RP 17: 1000 BP, 20 UC or 260 AG

 • #18 RP 18: 3 “Battle” Graffiti

 • #19 RP 19: 15 Bạc

 • #20 RP 20:  20 Bạc, Balo Night Ensemble 

 • #21 RP 21: 3 Supply Crate Coupon Scraps, Dù Parachute (Yellow)

 • #22 RP 22: 15 Bạc

 • #23 RP 23: 5 RP Badges Voucher, 20 UC or 260 AG

 • #24 RP 24: Classic Crate Coupon Scrap

 • #25 RP 25: Thẻ Rating Protection: 1-Time, Biểu tượng cảm xúc Belly Drum 

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 4

 • # 26 RP 26: 3 Classic Crate Coupon Scraps, 1000 BP

 • # 27 RP 27: 1000 BP, 20 UC hoặc 260 AG

 • # 28 RP 28: 15 Bạc

 • # 29 RP 29: 15 Màu bạc và 2 Xe máy phổ biến

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 5

 • # 30 RP 30: Dù Electronica Hearts, Máy bay màu hồng & xanh dương Harmony

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 6

 • # 31 RP 31: 3 Phế liệu Phiếu giảm giá Cung cấp, Thẻ Nhiệm vụ

 • # 32 RP 32: 15 Bạc

 • # 33 RP 33: 2x Thẻ EXP: 1 Giờ, 20 UC hoặc 260 AG

 • # 34 RP 34: 1 Phế liệu Phiếu giảm giá Crate Cổ điển

 • # 35 RP 35: 30 Bạc, Huy hiệu 6 RP

 • # 36 RP 36: 3 Phế liệu Phiếu giảm giá Crate Cổ điển, 1000 BP

 • # 37 RP 37: 1000 BP, 20 UC và 260 AG

 • # 38 RP 38: Thẻ 2x BP: 1 giờ

 • # 39 RP 39: 15 Bạc, 15 Bạc

 • # 40 RP 40: 3 Phế liệu Phiếu giảm giá Crate cổ điển, Hình đại diện nhóm chuỗi

 • # 41 RP 41: 5 Phế liệu Phiếu giảm giá Cung cấp, 3 Đường mòn Cầu vồng

 • # 42 RP 42: 3 Graffiti “Follow Me”

 • # 43 RP 43: Thẻ 2x BP: 1 giờ, 20 UC hoặc 260 AG

 • # 44 RP 44: Phế liệu Phiếu giảm giá Crate Cổ điển

 • # 45 RP 45: Pink & Blue Harmony - VSS, Huy hiệu 6 RP

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 7

 • #46 RP 46: 4 Classic Crate Coupon Scraps, 1000 BP

 • #47 RP 47: 1000 BP, 20 UC or 260 AG

 • #48 RP 48: 15 Bạc

 • #49 RP 49: 15 Bạc, 2 Motorcycle popularity

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 8

 • # 50 RP 50: Thẻ Rating Protection: 1 lần, Bộ Electronic Hearts hoặc Night Dancer 

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 9

 • # 51 RP 51: Cung cấp Phế liệu Phiếu giảm giá Crate và Thẻ Nhiệm vụ

 • # 52 RP 52: 1000 BP

 • # 53 RP 53: 2x Thẻ EXP: 1 Giờ, 20 UC hoặc 260 AG

 • # 54 RP 54: Classic Crate Coupon Scrap

 • #55 RP 55: 5 Classic Crate Coupon Scraps and 6 RP Huy hiệu  

 • # 56 RP 56: 1000 BP

 • # 57 RP 57: 1000 BP, 20 UC hoặc 260 AG

 • # 58 RP 58: Thẻ 2x BP: 1 giờ

 • # 59 RP 59: 15 Bạc, 15 Bạc

 • # 60 RP 60: 10 Classic Crate Coupon Scraps, Mũ Night Ensemble 

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 10

 • # 61 RP 61: Thẻ nhiệm vụ

 • # 62 RP 62: 1000 BP

 • # 63 RP 63: 20 UC hoặc 260 AG

 • # 64 RP 64: 1Classic Crate Coupon Scrap

 • # 65 RP 65: 6 Huy hiệu RP

 • # 66 RP 66: 4 Nhảy dù (Vàng)

 • # 67 RP 67: 20 UC hoặc 260 AG

 • # 68 RP 68: 15 Bạc

 • # 69 RP 69: 3 Graffiti “Wanted Order”

 • # 70 RP 70: Lựu đạn khói Heavenly Cadence

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 11

 • #71 RP 71: Thẻ nhiệm vụ

 • #72 RP 72: 1000 BP

 • #73 RP 73: 20 UC or 260 AG

 • #74 RP 74: 1 Classic Crate Coupon Scrap

 • #75 RP 75: 6 RP Huy hiệu 

 • #76 RP 76: 1000 BP

 • #77 RP 77: 20 UC or 260 AG

 • #78 RP 78: 2x BP Card: 1- Hour

 • #79 RP 79: 15 Bạc

 • #80 RP 80: Heavenly Cadence – Kar98K

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 12

 • #81 RP 81: 3 Rainbow Glider Trail

 • #82 RP 82: 15 Bạc

 • #83 RP 83: 20 UC or 260 AG

 • #84 RP 84: 1 Classic Crate Coupon Scrap

 • #85 RP 85: Biểu tượng cảm xúc String Ensemble, 6 RP Huy hiệu

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 13

 • #86 RP 86: 1000 BP

 • #87 RP 87: 20 UC or 260 AG

 • #88 RP 88: 15 Bạc

 • #89 RP 89: 2 Motorcycle popularity

 • #90 RP 90: Tai nghe String Ensemble 

 • # 91 RP 91: Thẻ Phòng: 7 Ngày

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 14

 • # 92 RP 92: 15 Bạc

 • # 93 RP 93: 50 UC hoặc 660 AG

 • #94 RP 94: Classic Crate Coupon Scrap

 • # 95 RP 95: Kính String Ensemble 

 • # 96 RP 96: 1000 BP

 • # 97 RP 97: 50 UC hoặc 660 AG

 • # 98 RP 98L Rainbow Glider Trail

 • # 99 RP 99: 15 Bạc

 • # 100 RP 100: Bộ String Ensemble

Danh sách đầy đủ phần thưởng trong PUBG Mobile Season 18 Royale Pass 15

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang