Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà

Lag.vn sẽ cung cấp mã code Free Fire mới nhất và cách nhập mã code cho những game thủ chưa biết. 

Giftcode Free Fire OB26 đem đến cho game thủ những phần quà miễn phí đầy giá trị, để sở hữu Gift quà tặng và mã code Free Fire các bạn hãy theo dõi bài viết này, Lag.vn sẽ cung cấp mã code Free Fire xịn cùng với cách nhập mã code cho những game thủ chưa biết. 

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà

Dưới đây là một số mã Gift Code Free Fire chỉ có trong tháng 3 này:

 • Y7PS 1HR6 23H4

 • X90B 1SD6 WSFW

 • E7SK E1R6 31H1

 • Z1KS 1ET6 43S1

 • D4G1 D33S D5D4

 • Y76S 1LR6 56L1

 • X90B 1SD6 WSFW

 • E7SK E1R6 31H1

 • FF49 MLIK ESGV

 • G4D1 126E 4D5S

 • QNAE 4FM8 X5Q2

 • FFIC YZJZ M4BZ

 • FFIC 33NT EUKA

 • FFIC 65E2 69TQ

 • FFIC 34N6 LLLL

 • FFIC RF85 4MZT

 • FFIC ZTBC UR4M

 • FFIC WFKZ GQ6Z

 • FFIC 9PG5 J5YZ

 • FFBA TJSLDCCS

 • FFBB CVQZ4 MWA

 • FFBC C4QW KLL9

 • 9GJT 66GN DCLN

 • 5G9G CY97 UUD4

 • FFBC EGMP C3HZ

 • FF6M 1L8S QAUY

 • FFTI LM65 9NZB

 • 8G2Y JS3T WKUB

 • FFIC 33NT EUKA

 • FFIC RF85 4MZT

 • FFIC YZJZ M4BZ

 • FFIC 65E2 69TQ

Code kim cương Free Fire OB26 miễn phí

Lag.vn sẽ chia sẻ tới anh em game thủ 2 mã giftcode nhận kim cương miễn phí trong Free Fire

 • FRDTG2TJW7W1   - Nhận 50000 kim cương

 • FRDT90UQGT4U    - Nhận 10000 kim cương

 • FRDT87GHS3T3 - 5.000 Kim Cương 

 • Mã đổi kim cương Free Fire 500: FBSH ARE1 0RBU5


Code Free Fire OB26 mới nhất

 • FFBB CVQZ 4MWA
 • 8G2Y JS3T WKUB
 • FFBA TJSL DCCS
 • FFTI LM65 9NZB
 • 5G9G CY97 UUD4
 • CONGRATZ2MIL: Mã Code Free Fire  và Elite Pass miễn phí.
 • FTT9SD19RKJG: Mã nạp kim cương miễn phí trong Free Fire
 • FFIC RF85 4MZT
 • FFIC 9PG5 J5YZ
 • FFIC 65E2 69TQ
 • FFIC WFKZ GQ6Z
 • FFIC YZJZ M4BZ
 • FFIC 34N6 LLLL
 • FFIC ZTBC UR4M
 • FFIC3 3NT EUKA
 • FFBB CVQZ 4MWA
 • Mã đổi Free Fire hôm nay 2021 ký tự K: SPEH FABF 9HSD
 • Mã đổi Skin Free Fire Titan Scar Gun: SPEH GKWH GSW9
 • Mã đổi kim cương miễn phí Free Fire: E7SK E1R6 31H1

Mã code nhận nhân vật miễn phí

Có một số mã đổi lấy phần thưởng vào tháng 1 này. Bạn có thể nhận được nhiều nhân vật, giao diện và trang phục miễn phí với những mã này. 

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 2

 • KELLYDZHHTYBV: đổi mã cho nhân vật Kelly.
 • SD19RKJ175GR: sử dụng mã đổi thưởng này để nhận skin Dragon AK miễn phí.
 • FTT7LMDPFUBE: sử dụng mã này cho trang phục cao cấp.
 • MILLIONLIKE: Đổi mã để nhận phần thưởng không xác định.
 • ZIKS1ET643S1: nhận phần thưởng đáng ngạc nhiên với mã này.
 • E7SKE1R631H1: sử dụng mã Đổi quà này cho một mặt hàng đáng ngạc nhiên.
 • FF49MLIKESGV: mã Đổi quà cho một món quà không xác định.
 • FB495MLIKESP: một phần thưởng không xác định khác với mã này.
 • FBSHARE10RBU: Đổi mã cho nhân vật Paloma.
 • FRESNILMFAST: mã đổi mới nhất cho nhân vật DJ ALOK.

Code Free Fire miễn phí 

 • A3NMDVLPRFWS
 • A3NMD8W5F5H6
 • A3NMD96U4YFU
 • A3NMD32DCH8X
 • N6AQNM7RJ2CC
 • N6AQNCNFU7C6
 • N6AQN3NMMX7J
 • N6AQN9V432X8
 • WZ6DHWYHHG4H
 • RP4TXG29EXSJ
 • KPHU7KHDRLKW
 • MNWNA5A8BLQE
 • TPFU7QHXG1EC
 • 4EUWRCXKPLV8
 • ZVYAV7PV28T9
 • PGU6ZFXQPTLG
 • 2VFRUBEVEDGX
 • 6LTXXKUYR8VZ
 • ZF2EGQB2QR8U
 • TUNDERFHK7MG
 • 5PE5ZT3KM29X
 • 9EASUTP7A6HY
 • B76KMCVCD3PY
 • 7WJ72BQQ56SZ
 • HKYMVQSYGBSQ
 • PGU6ZFXQPTLG
 • LCSV8S5KKMPG
 • CMZAKU72DLRU
 • TLXKC6PEQH79
 • 5JCQ6CB67MKV
 • 5JCQ6CB67MKV
 • LTXXKUYR8VZ
 • QNAE4FM8X5Q2
 • FFIC33NTEUKA
 • FFIC34N6LLLL
 • FFICZTBCUR4M
 • FFICYZJZM4BZ
 • FFIC65E269TQ
 • FFICRF854MZT
 • FFIC9PG5J5YZ
 • FFICWFKZGQ6Z
 • SPEHGMMM2WCV
 • SPEHGF4X5KCR
 • SPEHGPG93UDU
 • SPEHGDHDSCUQ
 • SPEHGGM5HB8C
 • SPEHG93UK2LW
 • SPEHGR4EDEVQ
 • SPEHG8QTJHRT
 • SPEHGC3AR9XH
 • SPEHGN6XMDBY
 • SPEHGHU4CDCC
 • SPEHGQZKVXJC
 • SPEHGFAYUX6Z
 • SPEHG8QMN2BQ
 • SPEHGHCPWF3N
 • SPEHGV3UD82D
 • SPEHGNS3FV2T
 • SPEHGB2ANRF9
 • SPEHG3E8BZKR
 • SPEHG3MYQAPA
 • SPEHG5CCC779
 • SPEHGYKY57A7
 • SPEHGBZ4H4WN
 • SPEHG388XLVA
 • SPEHG63UZRCQ
 • SPEHG8YJMUJ5
 • SPEHGYFLSVGX
 • SPEHG49UUSML
 • SPEHGHEN2Y2W
 • SPEHGU44X755
 • SPEHG34U5EED
 • SPEHG7XFPRR3
 • SPEHGCDMR33L
 • SPEHGHQSHM3E
 • SPEHG9HU846Y
 • SPEHGZETZR2Q
 • SPEHG6VLWUXT
 • SPEHGCEJGY36
 • SPEHGYBQDUUN
 • SPEHG9ERE4PV
 • SPEHGELQ4TUE
 • SPEHGU5UVH8F
 • SPEHGEEWMZYR
 • SPEHGYM8SJS2
 • SPEHGXWSGGNZ
 • SPEHGEZM3NYA
 • SPEHGZCFDG57
 • SPEHGA9FXRA6
 • SPEHG9JPNAQ8
 • SPEHGFWRYMY4
 • SPEHGBCHCC95
 • SPEHGFKHZL8Y
 • SPEHGAUVU4RC
 • SPEHG3PPSGG6
 • SPEHGSN285DG
 • SPEHGGGX5FPV
 • SPEHG9VXGEDD
 • SPEHGWBNMTPR
 • SPEHGHGH9S7L
 • SPEHGKWHGSW9
 • SPEHGVEABSUR
 • SPEHGHMEAD6Z
 • SPEHGYKWC9FD
 • SPEHG5ARXT4K
 • SPEHGMDVUDJR
 • SPEHGG87W5D2
 • SPEHGUTT5MLU
 • SPEHGDE7FXT3
 • SPEHG944JU6T
 • SPEHGDUMU6Z4
 • SPEHGVNJGDFM
 • SPEHGZZDJGVD
 • SPEHGB488FLB
 • SPEHG48AM72U
 • SPEHG89NJQ7P
 • SPEHGRED9NU6
 • SPEHGX8D33ZL
 • SPEHGYG8EACT
 • SPEHGHSMLMCT
 • SPEHGACMN3WN
 • HRKZSNEK9NQ6
 • L42UMG3J3UDM
 • FFBBCVQZ4MWA
 • 2C95SGGUGQQY
 • 2C95SRUCNKT9
 • 2C95SVXFS3JS
 • 2C95S2C7XKHA
 • 2C95SN8QEVF9
 • FF4MPCSBF7RB
 • FF4MD4YW8RQR
 • FFIM29CB5BF7
 • FF3WPC5BF7RB
 • FFIG8CP9LSF3
 • BOOYA7QXMPUI
 • FFESP0RTS4AR
 • FFIGM89MM9CR
 • FFSL9SP3MMC8
 • PHFGQ163PQAZ
 • PEFFIG45TY04
 • AP9INCSE812L
 • SPEHG6LLU4G5
 • SPEHGM2HCH94
 • SPEHGZQH27A7
 • SPEHG8XD458S
 • SPEHGDYX7J5J
 • SPEHGV2PM4DZ
 • SPEHGR6VFSCD
 • SPEHG8D5H82C
 • SPEHGW6CHMUS
 • SPEHGJR7LW5U
 • SPEHGYSX92HZ
 • SPEHGZME7ZX4
 • SPEHG6EV4AX7
 • SPEHGM9EHNBZ
 • SPEHGJCRZ4SP
 • SPEHGU9WQALC
 • SPEHGJQ6JGRC
 • SPEHG3D4NTQW
 • SPEHGS52UP39
 • SPEHG6DVNCD9
 • SPEHGMUEV944
 • SPEHGV4H9WSB
 • SPEHGVT9SZ7K
 • SPEHGN8X9BUK
 • SPEHG7PXQWLQ
 • SPEHG5VTZY4K
 • SPEHG9KJNUN8
 • SPEHGP2QG5UA
 • SPEHG5DVHASP
 • SPEHGZTT9MYM
 • SPEHGM94YHKV
 • SPEHGSW6PR35
 • SPEHGYGMYRMP
 • SPEHGGAENK3T
 • SPEHGMAS5DBJ
 • SPEHGE3J9MRL
 • SPEHG373QTVG
 • SPEHGRVJ8EKF
 • SPEHGQDSJTL4
 • SPEHG3T5UUB7
 • SPEHG6UA2D7K
 • SPEHG9VPNTU8
 • SPEHGYHDEMVZ
 • SPEHGHKSDZ6U
 • SPEHGDGKS2PY
 • SPEHGMQATL7V
 • SPEHGNJAPW4U
 • SPEHG5FTA9TB
 • SPEHGYZ7B4RL
 • SPEHG6RQYF79
 • SPEHG244QAGK
 • SPEHG4VYZ2XC
 • SPEHG56V5H25
 • SPEHGU5VJDNP
 • SPEHGW964HCS
 • SPEHGGHJUAR6
 • SPEHGYT6ZXUD
 • SPEHGZH6ZBFV
 • SPEHGWB7LE9Y
 • SPEHGZMA7NA2
 • SPEHGAVZ87J3
 • SPEHG34ACXXL
 • SPEHGMLKC7ET
 • SPEHGFBFH3MY
 • SPEHG7ZA6PB2
 • SPEHGVEZH9ZN
 • SPEHG4JC7S9W
 • SPEHGYHPUG7Z
 • SPEHGXJ99T7G
 • SPEHGFARXU76
 • SPEHG3THPU23
 • SPEHGX6R73CF
 • SPEHG8C5W8MP
 • SPEHGXHQZD7E
 • SPEHG6JVX27Z
 • SPEHG6ZYDLPA
 • SPEHG8MTGKQ4
 • SPEHG9VAEGYS
 • SPEHGMGLKXSE
 • SPEHGLM33WEM
 • SPEHGWMVAKKP
 • SPEHG5FPR6KM
 • SPEHGBGG7YWN
 • SPEHGG69MKSJ
 • SPEHGQDAY2S2
 • SPEHGU97R87P
 • SPEHG8TPTATK
 • SPEHGBKXYQE5
 • SPEHGYDLYRXG
 • SPEHGXSWUS49
 • SPEHG26RYRYP
 • SPEHGQNRKULN
 • SPEHGX4B355M
 • SPEHG2F9GTR9
 • SPEHGDL43WR2
 • D4G1D33SD5D4
 • HBVJ95G2J6Y6
 • FBSHARE10RBU
 • FF49MLIKESGV
 • Y7PS1HR623H4
 • SPEHG2LZQZM8
 • SPEHGFBE8F38
 • SPEHGESVV253
 • K2FXEMXRA23S
 • SPEHGMGYG9FD
 • SPEHGAB7KFRN
 • SPEHG2CD3KZ9
 • SPEHGJHAA58F
 • SPEHGEDT23M6
 • SPEHGARS35T4
 • SPEHGB9Y7VYN
 • SPEHGKDYMFBT
 • SPEHGK88M937
 • SPEHGP99Q2T4
 • SPEHG8MR8QNR
 • SPEHGBWBWZTZ
 • SPEHG9E9HD2A
 • SPEHGGZKZW4B
 • SPEHGLSEG2WJ
 • SPEHG3M46JAX
 • SPEHG8XQJWQE
 • SPEHGYWGMPLK
 • SPEHG7EJP6M8
 • SPEHG7RZWULJ
 • SPEHGKZ8W5MA
 • SPEHGM3PJYCQ
 • SPEHGFB5RV84
 • SPEHGJ2Z7H9F
 • SPEHGRVPHXEG
 • SPEHGTVQ3NK2
 • JAZZPKCSAGJ7
 • JAZZPC2PEDJH
 • JAZZ28PSBG5J
 • JAZZPPW727HC
 • JAZZ2XSDLZ4G
 • JAZZ2F5VFTK5
 • JAZZ2XULRF7M
 • JAZZPESJR74P
 • JAZZPRHQEHRB
 • JAZZ2TLJLRBG
 • 46NUM9NRP665
 • 46NUMB2NJDZR
 • 46NUM8TD9USM
 • 46NUMBN6NZ9V
 • 46NUMC9NF6PR
 • 46NUM2TLVCP6
 • 46NUMZKEUPKF
 • 46NUM799LJU3
 • 46NUMKFDM6RP
 • 46NUM6AXZZQN
 • 46NUM54BF9U4
 • 46NUMQSQAL8A
 • 46NUMHSZUHKB
 • 46NUMH6PVUDJ
 • 46NUMSU83C6K
 • 46NUMK7QSEUN
 • 9RC24R27SYQ9
 • 9RC249DY4S9Q
 • 9RC24YFRZYLV
 • 9RC24ZYBMR6P
 • 9RC24MYPMZ7Q
 • 9RC24RZJDK5D
 • WJ9BCX78ZHV5
 • WJ9BCCFJY3Z4
 • WJ9BCEJS7VQU
 • WJ9BCJ64UDRF
 • WJ9BCWCJTDTW
 • WJ9BCHIY27ZP
 • WJ9BCATE38W8
 • WJ9BCI8SBZ22
 • WJ9BCDWPSPF
 • WJ9BCN4LZPE
 • WJ9BCLXVFTQ
 • WJ9BCRW435M
 • WJ9BCU2D9DG
 • WJ9BCATQ3W7
 • WJ9BC4C3GS2
 • WJ9BCIATU6A
 • WJ9BCXMJBNV
 • WJ9BC5JDJ6IJ
 • WJ9BCKVUSKDT
 • WJ9BCDB2GNT
 • WJ9BCPHCIN9
 • WJ9BCQ5FIX6
 • WJ9BC2UQTF7G
 • WJ9BCBMSFKLD
 • WJ9BCGL763YJ
 • WJ9BCW6JKYC
 • WJ9BCG7DHIGC
 • WJ9BCKE9C5X9
 • WJ9BCDW59MC6
 • WJ9BCEIDVVRE
 • WJ9BCPLYR4V7
 • GQ3H7BALPQIJ
 • HBUZSQRL2V6G
 • 66JYKXPPGGD3
 • W8TQAQ3BRWPL
 • W8TQA204XX3G
 • W8TQAOJBH964
 • W8TQAHLW4X5D
 • W8TQAH9WK0SP
 • W8TQA1A2H330
 • W8TQAXZB4BXZ
 • FFGAMESCELEB
 • TBOOYAHAGS18
 • PNVNZ6UKNWSH
 • 66AEY4KRGJ4S
 • FFJIUG3N9GXB
 • FFJIE080LHO8
 • FFSLSI2H45ZV
 • VIVACHILEE18
 • VIVAMEXICO18
 • CONGRATZ2MIL
 • 50WJ5FCTYHB5
 • 8J4P35ZAVA94
 • FFSLA4AKBEKK
 • SCENEDEPOLLO1
 • DEMASIADOKUL
 • SCUADADLADRS
 • G1SGWDW7ABA5
 • WATZAPAWNPRO
 • JONDTOOPATIS
 • JOTAFREEALAA
 • NU8AHJ5AOTWP
 • GJJWSQ9AAV7U
 • UBUDSG22Z67A
 • GRACIACLATAM
 • MRSIHUMLLDAD
 • W7MSJA4F983F
 • PXTLELXDOO9I
 • FF3MD4GW9RGR
 • 9RC244PI8LA6
 • 9RC247UMWYP3
 • 9RC24Y3GLG0Q
 • 9RC245JPPGI1
 • 9RC24XMSFYT8
 • 9RC24U63KFW9
 • 9RC24LDGFSOE
 • 9RC24OB2ANN
 • 9RC24L51X973
 • 9RC24RL8M19F
 • W8TQAYR25RNG
 • BOOYAHAGS18F
 • KL9UY924AYAW
 • BOOYAVMLZJ7N
 • JEKU2K32G6R8
 • JEK18G4GR7G8
 • 785924QRRYGN
 • 78592C79WH2L
 • 78592BACSWAS
 • 78592X97HEQ3
 • 78592TTSU6WD
 • FHQR1RTWBP4K
 • FHQR1720FAPL
 • FHQR1R2U1I90
 • FHQR1S55MHJX
 • FHQR1Z7DJ4WL
 • FHQR16P4FMUM
 • FHQR1A2IQYR9
 • FHQR1MPQSPBM
 • FHQR1LUNTSZH
 • 78592P8XQYMT
 • 785923RG2C3L
 • 78592XFYYAUT
 • 78592EVE473K
 • 78592JY4CWJY
 • 78592UP4RDLJ
 • 785929R73DZ3
 • 78592GWDVSXG
 • 78592K8WJK75
 • 78592KI3I6OW
 • 78592KBULBS4
 • 78592KBO34FT
 • 78592KKR374R
 • 78592K547TTY
 • 78592KDA78T7

 

Thông thường, những sự kiện mới có trong Free Fire sẽ đi kèm theo giftcode cho người chơi khi tham gia. Vì thế, để theo dõi những sự kiện mới, bạn hãy like fanpage chính thức của Free Fire và nhận Giftcode một cách nhanh nhất. 

Hướng dẫn nhập giftcode:

Bước 1: Vào mục thông báo trong game, bằng biểu tượng cuốn lịch

 Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 3

Bước 2: Kéo xuống phần NHẬP GIFTCODE và nhấn Tới luôn

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 4

Bước 3: Gõ mã GIFTCODE của bạn rồi ấn NHẬP

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 5

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 6 

Bước 4: Sau khi nhập hoàn tất, ấn XÁC NHẬN và quay lại sảnh chờ

 Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 7

Bước 5: Nhận phần quà tại hòm thư cá nhân

 Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 8

Free Fire OB26: Cập nhật Giftcode tháng 3/2021 mới nhất và cách nhập mã code nhận quà 9

Chúc các bạn thành công!

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Điểm lại hành trình của MonsterVerse trước khi Godzilla Vs. Kong ra mắt

Điểm lại hành trình của MonsterVerse trước khi Godzilla Vs. Kong ra mắt

Với ba phần phim đã qua, bao gồm Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King Of The Monsters (2019), Vũ trụ Quái vật MonsterVerse đã chiếm giữ vị trí nhất định tỏng lòng người hâm mộ và trên thị trường điện ảnh thế giới. Trước thềm bộ phim thứ tư - Godzilla vs. Kong ra mắt, cùng điểm lại hành trình đầy chông gai nhưng cũng không kém phần huy hoàng của MonsterVerse nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang