Free Fire OB25: Chi tiết kỹ năng của 2 nhân vật mới Snowelle và Chrono

Snowelle And Chrono có lẽ sẽ là 2 nhân vật mạnh nhất từng được ra mắt trong Free Fire.

Advance Server Bản cập nhật OB25 của Free Fire đã chính thức mở cửa và hiện đang có thêm thông tin về những gì sẽ đến với tựa game. Như mình đã đề cập trong các bài viết trước, sẽ có tổng cộng 2 nhân vật mới xuất hiện trong bản cập nhật tiếp theo, Snowelle và Chrono.

Free Fire OB25: Chi tiết kỹ năng của 2 nhân vật mới Snowelle và Chrono

Dưới đây là chi tiết đầy đủ về các kỹ năng của Snowelle và Chrono.

Kỹ năng của Snowelle

Snowelle là một nhà nghiên cứu của LAB chuyên về công nghệ nano và người máy. Kỹ năng của cô ấy được gọi là Nano Nerves và nó khiến những kẻ thù bị bắn bởi cô ấy sẽ không thể sử dụng các kỹ năng chủ động của họ và không thể chuyển EP thành HP. Dưới đây là chi tiết về kỹ năng của Snowlle.

Free Fire OB25: Chi tiết kỹ năng của 2 nhân vật mới Snowelle và Chrono 2

 • Nano Nerves Level 1: Trong vòng 5s kể từ khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển EP thành HP. CD 45s.

 • Nano Nerves Level 2: Trong vòng 5s kể từ khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển EP thành HP. CD 42s.

 • Nano Nerves Level 3: Trong vòng 5s kể từ khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển EP thành HP. CD 39.

 • Nano Nerves Level 4: Trong vòng 5s kể từ khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển đổi EP thành HP. CD 36s.

 • Nano Nerves Level 5: Trong vòng 5 giây sau khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển EP thành HP. CD 33.

 • Nano Nerves Level 6: Trong vòng 5s kể từ khi bị Snowelle đánh trúng, kẻ địch không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, không thể chuyển EP thành HP. CD 30s.

 Kỹ năng của Chrono

Chrono là một thợ săn tiền thưởng, người có thể thao túng thời gian để bảo vệ anh ta và cho anh ta tốc độ. Kỹ năng của anh ta có tên là Time Turner, có tác dụng chặn các viên đạn bay tới và tăng tốc độ di chuyển.

Free Fire OB25: Chi tiết kỹ năng của 2 nhân vật mới Snowelle và Chrono 3

Đây là tất cả các chi tiết về kỹ năng của Chrono.

 • Time Turner Level 1: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng 15%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 15% tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 55s.

 • Time Turner Level 2: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng 20%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 20% ​​tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 54s.

 • Time Turner Level 3: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng 25%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 25% tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 52s.

 • Time Turner Level 4: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng 30%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 30% tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 49s.

 • Time Turner Level 5: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng 35%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 35% tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 45s.

 • Time Turner Level 6: Tạo trường lực chặn 500 sát thương từ kẻ thù. Người ta có thể bắn vào kẻ thù bên ngoài từ bên trong trường lực. Tốc độ di chuyển tăng thêm 40%. Trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Đồng minh bên trong trường lực được tăng 40% tốc độ di chuyển. Tất cả các hiệu ứng tồn tại trong 10 giây. CD 40s.

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang