Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên

Trên trang tin Surrender at 20 vừa tung ra những hình ảnh và Trailer Teaser đầu tiên về Aatrox với tên gọi người kết thúc thế giới. Đây có thể là dấu hiệu cho việc Rework lại Aatrox vốn là vị tướng đã bị bỏ quên từ rất lâu trong thế giới liên minh huyền thoại

 

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên

Cái chết và cát bụi hòa vào nhau trở thành 1 bóng đen có hình dạng. Có thứ gì đó cổ xưa nhưng cũng vô cùng tàn động và nó đang trỗi dậy.

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 2

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 3

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 4

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 5

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 6

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 7

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 8

Aatrox Remake - Kẻ kết thúc thế giới vừa tung ra Teaser và những hình ảnh đầu tiên 9

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang