LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên

Cập nhật hôm nay xoay quanh những món trang bị có khả năng bảo kê của hỗ trợ, từ tạo giáp tới hồi máu đều bị giảm sức mạnh:

Image result for tướng hổ trộ

Cập nhật hình ảnh

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 2

Biểu tượng


Gói đa sắc Sweeper Rammus

Cập nhật tướng

Ornn

 • Núi lửa phun trào (Q) trở lại như cũ
 • Thổi bễ (W) tự làm chậm khi kích hoạt W thay đổi thành 1 giây

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 3

Sejuani

 • Băng giá vĩnh cửu (E) thay đổi vài ghi chú

“Nội tại: Ở gần các đồng minh là tướng cận chiến thì nội tại sẽ tác động lên tướng địch, quái khủng, quái to và lính to.”

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 4

Cập nhật trang bị

Lư hương sôi sục

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 5

Cốc quỷ Athene

 • Nội tại duy nhất: sát thương trước giáp và kháng phép tăng từ 25% lên 35% khi sạc vào điểm cộng dồn để hồi máu nhờ tạo giáp hoặc hồi máu.

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 6

Dị vật tai ương

 • Giảm hồi chiêu giảm từ 10% xuống 5%
 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 8% xuống 5%

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 7

Hòm bảo hộ Mikael

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 20% xuống 15%

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 8

Dây chuyền chuộc tội

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 9

Cập nhật ngọc bổ trợ

Mau lẹ

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 3% xuống 1.5%
 • AD thích ứng tăng từ 4.8% lên 9.6%
 • AP thích ứng tăng từ 8% lên 16%

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 10

Dream Snatcher (máy dọn lính mới)

 • Số lượng Dream Snatcher giảm từ 9 xuống 7
 • [loại bỏ] Dream Snatcher không cần hồi chiêu trong 240 giây đầu trận nữa

LMHT: Cập nhật 1 tháng 6, Hổ trợ khốn đốn khi đồ Buff bị Nerf thảm hại, Sát thương ngọc Mau Lẹ được tăng lên 11

Dịch: Game4v

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang