Bản cập nhật 8.11: Pyke xuất hiện, trang bị cho xạ thụ lại thay đổi đến mức chóng cả mặt

Trong phiên bản 8.11 này tâm điểm vẫn là sự xuất hiện của Support Pyke

TƯỚNG MỚI

Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

CÂN BẰNG TƯỚNG

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Quả Cầu Băng (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 12/11/10/9/8 xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL hoàn trả từ 51 về 53.04.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 69 xuống 66.

Đạn Nổ Thần Công (R)

Thời gian hồi chiêu tăng từ 110/85/60 lên 120/90/60 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Đột Kích Hư Không (R)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 100/90/80 xuống 90/80/70 giây.

Thời gian duy trì trạng thái Vô Hình khi kích hoạt giảm từ 1.5 xuống 1.25 giây.

(Hiệu ứng thay đổi) Đột Kích Hư Không có thể sử dụng lại trong vòng 10 giây sau lần đầu tiên kích hoạt, tổng cộng 2 lần.

Tiến Hóa Ẩn Thân:

(Hiệu ứng thay đổi) “Số lần sử dụng Đột Kích Hư Không tăng lên 3 lân trong vòng 10 giây, và thời gian tàng hình tăng lên 2 giây

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Biến Ảnh (W/RW)

Lướt hai lần sẽ mượt mà hơn trước.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 68 xuống 66.

Tốc độ đánh tăng từ 0.679 lên 0.733.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 67.25 xuống 65.

Tốc độ đánh tăng từ 0.658 lên 0.721.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Phi Tiêu Lấp Lánh (Q)

Lượng máu hồi lại giảm từ (22.5 – 150) xuống (18 – 120).

Cụ thể: 18/24/30/36/42/48/54/60/66/72/78/84/90/96/102/108/114/120

Điệu Nhảy Tiếp Viện (E)

Lớp giáp giảm từ 50/75/100/125/150 xuống 40/65/90/115/140.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Tốc độ đánh tăng từ 0.658 lên 0.71.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Máu tăng từ 502 lên 532.

Tốc độ di chuyển tăng từ 325 lên 340.

Lướt Tường (Nội tại)

Tốc độ di chuyển tối đa tăng từ (20%-40%) lên 40%.

Thời gian tác dụng sau giao tranh giảm từ 5 xuống 2 giây.

Phi Thạch (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 11/9/7/5/3 xuống 9/7.5/6/4.5/3 giây.

Năng lượng hồi lại khi kích hoạt kỹ năng trên vùng Đất Biến Đổi tăng từ 50% lên 100%.

(Loại bỏ) Taliyah không còn nhận thêm tốc độ di chuyển khi kích hoạt kỹ năng trên vùng Đất Biến Đổi.

(Loại bỏ) Phi Thạch không còn gây sát thương trên diện rộng.

(Hiệu ứng thay đổi) Quân lính không còn giảm sát thương khi nhận phải những viên đá tiếp theo.

Cập nhật mô tả:

“Ném 5 viên đá theo hướng đã chọn, mỗi viên gây 70/95/120/145/170 (+45% SMPT) sát thương phép. Trúng liên tiếp tướng địch giảm 60% sát thương. Tạo ra vùng Đất Biến Đổi trong vòng 120 giây. Kích hoạt Phi Thạch trên vùng Đất Biến Đổi chỉ ném duy nhất một viên đá nhưng hồi lại 100% năng lượng đã mất.”

Quăng Địa Chấn (W)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15/14/12/11 xuống 12 giây.

Tấm Thảm Bất Ổn (E)

Sát thương ban đầu và khi phát nổ giảm từ 70/90/110/130/150 xuống 50/75/100/125/150.

Mặt Đất Dậy Sóng (R)

Thời gian tồn tại của bức tường giảm từ 6/7/8 xuống 5 giây mọi cấp.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Chuyển Hóa Năng Lượng (Q)

Sát thương của đòn đánh thường kế tiếp tăng từ 20/40/60/80/100 lên 20/50/80/110/140.

Bão Điện Từ (R)

SMPT cộng thêm khi cơn bão di chuyển tăng từ 60% lên 70%.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL hoàn trả từ 66 về 68.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.3 xuống 3.

Can Trường (E)

Khả năng làm chậm giảm từ 50% xuống 30%.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Rễ Cây Trói Buộc (E)

Thời gian trói chân tăng từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 lên 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.

CÂN BẰNG TRANG BỊ

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

(Loại bỏ) Không còn tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.

(Loại bỏ) Không còn giúp cho quân lính miễn nhiễm sát thương phép.

(Hiệu ứng mới) Tăng cho quân lính các chỉ số cộng thêm.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Găng Tay Gai

Tỉ lệ chí mạng giờ là Nội tại DUY NHẤT.

Giá tiền tăng từ 400 lên 600.

Phù Phép: Thần Vọng

SMPT tăng từ 60 lên 80.

Công thức mới: Sách Quỷ + Lam Ngọc + Trang bị Đi rừng + 375 Vàng.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Vương Miện Shurelya

Công thức mới: Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + Bùa Tiên + 475 Vàng.

Tổng tiền tăng từ 2100 lên 2250 Vàng.

(Mới) Giờ +100% khả năng hồi năng lượng gốc.

Nội tại DUY NHẤT: Tốc độ di chuyển giảm từ 8% xuống 5%.

Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian hồi lại tăng từ 60 lên 90 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Giáp Máu Warmog

Không còn trong ARAM.

Bão Kiếm (Mới)

Công thức: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Dao Găm + 725 Vàng.

Tổng tiền: 3200 Vàng. +70 SMCK, +30% tốc độ đánh.

Nội tại DUY NHẤT Nếu bạn không tấn công trong vòng 3 giây (giảm dần dựa trên tốc độ đánh), nhận hiệu ứng Storms Edge.

Nội tại DUY NHẤT– Storms Edge: Đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây chí mạng bằng với 160% (+1% với mỗi 1.5% tỉ lệ chí mạng, tối đa 200%) sát thương và tăng 10% tốc độ di chuyển trong vòng 1.75 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Cung Xanh

Xuyên giáp thay đổi từ 35% giáp cộng thêm thành 10% tổng giáp.

Nỏ Thần Dominik

Công thức mới: Cung Xanh + Cuốc Chim + 625 Vàng.

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

SMCK giảm từ 50 xuống 40.

Xuyên giáp thay đổi từ 35% giáp cộng thêm thành 35% tổng giáp.

Diệt Khổng Lồ đã bị gỡ bỏ.

Diệt Khổng Lồ

Bị gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.

Lời Nhắc Tử Vong

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

SMCK giảm từ 50 xuống 40.

Xuyên giáp thay đổi từ 35% giáp cộng thêm thành 25% tổng giáp.

Song Kiếm

Tổng tiền tăng từ 1200 lên 1300 Vàng.

Tỉ lệ chí mạng giảm từ 20% xuống 15%.

Giá tiền hợp thành giảm từ 600 xuống 400 Vàng.

Đại Bác Liên Thanh

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Dao Điện Statikk

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Cuồng Cung Runaan

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Ma Vũ Song Kiếm

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

Vô Cực Kiếm

Công thức mới: Kiếm B.F + Kiếm B.F + 1100 Vàng.

Tổng tiền: 3700 Vàng.

SMCK tăng từ 70 lên 80.

(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Tăng gấp đôi tỉ lệ chí mạng.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển hóa thành sát thương chuẩn.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Hỏa Cực Kiếm (nâng cấp Vô Cực Kiếm nhờ Ornn)

SMCK tăng từ 100 lên 110.

(Loại bỏ) Không còn tăng 20% tỉ lệ chí mạng.

(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng thêm 50%.

(Mới) Nội tại DUY NHẤT của Vô Cực Kiếm giờ được chuyển cho Hỏa Cực Kiếm:

- Nội tại DUY NHẤT: Gấp đôi tỉ lệ chí mạng

- Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng được chuyển thành sát thương chuẩn

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Áo Choàng Tím

Gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.

Lưỡi Hái Tử Thần

Công thức mới: Kiếm B.F + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc + 450 Vàng.

Tổng tiền: 3200 Vàng.

Giảm thời gian hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%.

(Mới) Giờ +300 năng lượng.

(Loại bỏ) Không còn tăng tỉ lệ chí mạng.

(Loại bỏ) Không còn tăng giảm thời gian hồi chiêu dựa trên tỉ lệ chí mạng.

(Hiệu ứng thay đổi) Cơ chế hồi năng lượng thay đổi: Giờ hồi lại 1% năng lượng đã mất trên đòn đánh.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Sau khi kích hoạt chiêu cuối, đòn đánh thường kế tiếp trong vòng 10 giây cho bạn hiệu ứng Essence Flare trong vòng 8 giây (30 giây hồi lại).

-Essence Flare: Tăng 30% tốc độ đánh, và đòn đánh thường hồi lại 20% thời gian hồi chiêu của các kỹ năng không phải chiêu cuối

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Gươm của Vua Vô Danh

Tổng tiền giảm từ 3400 xuống 3200 Vàng.

Huyết Kiếm

Tổng tiềm giảm từ 3700 xuống 3500 Vàng.

Chùy Gai Malmortius

Kháng phép tăng từ 45 lên 50.

Lớp giáp thay đổi từ [300 + 100% kháng phép cộng thêm] thành [lên tới 350 sát thương phép trong vòng 3 giây].

Giáp Thiên Thần

Công thức mới: Kiếm B.F + Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 100 Vàng.

Tổng tiền: 2800 Vàng.

SMCK tăng từ 40 lên 45.

Giáp tăng từ 30 lên 40.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

CÂN BẰNG NGỌC BỔ TRỢ

Hệ Kiên Định + Hệ Chuẩn Xác

Máu tăng từ +15 lên (+15 – 135 phụ thuộc vào cấp độ).

Ngọc Siêu Cấp Bước Chân Thần Tốc (hệ Chuẩn Xác)

SMPT cộng thêm ở đòn đánh tích điện tăng từ 0.4 lên 0.5.

Tốc độ di chuyển giảm từ 30% xuống 20%.

Hiệu ứng hồi phục trên tướng đánh xa với lính giảm từ 30% xuống 20%. (Loại bỏ) “Hồi phục 60% hiệ ứng với linh”.

(Loại bỏ) “Hồi phục tăng 40% với đòn đánh chí mạng gây sát thương”

Ngọc Siêu Cấp Hail of Blades (Mới – hệ Áp Đảo)

Tăng 50-100% tốc độ đánh trong 3 đòn đánh đầu tiên gây lên tướng địch.

Các đòn tấn công không cách nhau quá 1.5 giây hoặc hiệu ứng sẽ kết thúc.

Hail of Blades cho phép bạn tạm thời vượt ngưỡng tốc độ đánh tối đa.

Thời gian hồi lại: 5 giây ngoài giao tranh.

- Bắt buộc phải ngoài giao tranh và mất khoảng 5 giây để hồi lại

- Đây là Ngọc Siêu Cấp thứ tư thuộc hệ Áp Đảo

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Ultimate Hunter (Mới – hệ Áp Đảo)

Chiêu cuối của bạn giảm 5% thời gian hồi chiêu, thêm 2% với mỗi điểm cộng dồn Bounty Hunter.

Mỗi điểm cộng dồn Bounty Hunter tích lại lần đầu ngay khi bạn tham gia hạ gục một tướng địch.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Nimbus Cloak (Mới – hệ Pháp Thuật)

Thay thế cho Mũ Tối Thượng.

Ngay khi kích hoạt chiêu cuối, nhận thêm tốc độ di chuyển giảm dần theo thời gian trong vòng 2.5 giây và cho phép bạn đi xuyên qua các đơn vị.

- Tăng 100 tốc độ di chuyển

- Thời gian hồi lại 60 giây, chịu ảnh hưởng bởi chỉ số giảm thời gian hồi chiêu

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Cao Câp Mũ Tối Thượng (hệ Pháp Thuật)

Đã bị gỡ bỏ.

Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)

Thời gian hồi chiêu đầu trận tăng từ 155 giây lên 240 giây

TRANG PHỤC MỚI

Pyke Hoàng Tử Ba Tư

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Vladimir Hắc Thủy

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Diana Hắc Thủy

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang