LMHT: Cập nhật tại máy chủ PBE, Ornn được chỉnh sửa nội tại của mình

Hình nền của những trang phục Huyết Nguyệt mới đã có mắt trên máy chủ PBE và game thủ đã có thể trải nghiệm ngay

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Fiora

Vũ Điệu Kiếm Sư - Nội Tại

- Tốc độ di chuyển giảm dần tăng từ 1.5 lên 2 giây

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 12.

Katarina

Ám Sát - E

- Thời gian dịch chuyển thay đổi từ [trễ 0.75s] thành [Trễ 0 giây]

- Điều chỉnh thao tác các phép khiến cho việc phối hợp với Kiếm Súng mượt mà hơn

Ornn

Chỉ Số Cơ Bản

- Máu mỗi cấp tăng từ 90 lên 95

- Giáp mỗi cấp tăng từ 3 lên 4

Chế Tạo Tại Chỗ - Nội Tại

- [Hiệu ứng mới] "Khi Ornn đạt cấp 11, mọi trang bị có thể nâng cấp mà ông hiện tại đang sở hữu hoặc mua trong tương lai sẽ được tự động nâng cấp miễn phí. Trong 4 cấp tiếp theo sau cấp 11, mỗi cấp sẽ cho phép Ornn nâng cấp trang bị cho đồng đội miễn phí (tối đa 1 cho mỗi đồng đội)

Ornn phải đến gần đồng đội và nhấp vào họ, điều này sẽ khiến ông tạo ra 1 bản sao trang bị của đồng đội và thay thế nó cho đến khi chế tạo kết thúc".

- Trang bị Nâng Cấp mới

Găng Tay Băng Giá

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 13.

Kiếm Ma Youmuu

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 14.

Núi Lửa Phun Trào - Q

- Năng lượng tiêu hao giảm từ [55 ở mọi cấp] còn [44 ở mọi cấp]

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 15.

Thổi Bễ - W

- [Xóa bỏ] Không còn tạo khiên khi sử dụng

- [Mới] Cường hóa thời lượng của không thể ngăn cản

- Thời lượng giảm từ 1 giây xuống còn 0.75 giây

- Sát thương Nóng Giòn tăng từ [7% + 0.3% mỗi cấp] lên [10% + 0.5% mỗi cấp]

- Hồi chiêu thay đổi từ 17/15/13/11/9 thành [14 ở mọi cấp]

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 16.

Xung Kích Bỏng Cháy - E

- Năng lượng tiêu hao thay đổi từ [50 ở mọi cấp] thành 35/40/45/50/55

- Thời lượng hất tung tăng từ 1 giây lên 1.25 giây

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 17.

Hỏa Dương Hiệu Triệu - R

"R1 làm chậm tỉ lệ với thời gian mà R1 tồn tại (tối thiểu 10%)"

Làm chậm tối đa tăng từ 40/50/60% lên 40/60/80%

- "Thời lượng hất tung của R2 giờ giảm đi 50% ở những mục tiêu sau kể từ khi trúng tướng địch"

 

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 18.

 

Pyke

- Kháng Phép theo cấp giảm từ 2 còn 1.5

Mau Lẹ

- Hiệu quả tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 8 lên 10%

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 19.

Nện Khiên

- Sát thương tăng từ [4-21] lên [5-30]

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 20.

Mưa Kiếm

- Tốc độ đánh tăng từ [75-125%] lên [100-200%]

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 21.

Mảnh Chỉ Số

- Tốc độ tấn công tăng từ 9% lên 10%

[PBE 8.24 lần 4] Ornn đón nhận đợt cập nhật nhỏ, ngọc Mưa Kiếm được tăng sức mạnh gấp đôi - Ảnh 22.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang