LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE

Những thông tin về bộ kĩ năng cũng như là trang phục của Nunu Mới đều ở trong bài viết này

Máy chủ thử nghiệm PBE của Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức có sự góp mặt của cặp đôi Nunu, kèm theo đó là những thông số cơ bản của vị tướng này sau khi được cập nhật. Chúng ta hãy cùng xem mày chủ PBE bản 8.17 có những gì thú vị nhé.

Cập nhật tướng

Nunu

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE

 • Máu cơ bản: 590
 • Máu tăng theo cấp: 65
 • Năng lượng: 283
 • Máu hồi: 1
 • Kháng phép cơ bản: 32
 • Kháng phép tăng theo cấp: 1.488
 • AD cơ bản: 57
 • AD tăng theo cấp: 3
 • Giáp cơ bản: 32
 • Tốc độ đánh: 0.625
 • Tốc độ di chuyển: 345
 • Tầm đánh: 125


 

Kỹ năng mới của Nunu

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 2

Nội tại: Tiếng Gọi của Freljord

Gây sát thương vào tướng địch, quái khủng hoặc công trình tăng cho Willump và đồng minh gần đó với tốc độ đánh cao nhất, tăng tốc độ đánh thêm 20% và tốc độ di chuyển 10% trong 4 giây.

Khi Nunu & Willump đang trong hiệu lực của of Tiếng Gọi của Freljord, đòn đánh thường của chúng lan theo 30% tổng sát thương

Thời gian hiệu lực có cộng dồn nhưng mỗi mục tiêu chỉ nhận được buff mỗi 10 giây.

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 3

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 4

Nuốt Chửng (Q)

60 năng lượng
Hồi chiêu: 12/11/10/9/8 giây

Willump cắn kẻ thù một phát, gây sát thương và hồi máu cho chính mình. Hồi máu tăng 50% khi hắn dưới 50% máu.

Quái và lính: Gây [340/500/660/820/980] sát thương chuẩn và hồi máu theo [75/120/165/210/255] (+50% AP)(+10% máu).

Tướng: Gây [60/100/140/180/220 (+50% AP)(+5% máu) sát thương phép và hồi máu theo [1 nửa số máu với lính và quái](+50% AP)(+5% máu).

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 5

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 6

Quả Cầu Tuyết Trong Truyền Thyết (W)

50/55/60/65/70 năng lượng
Hồi chiêu: 14 giây

Willump lăn 1 quả cầu tuyết tăng dần kích cỡ và tốc độ. Cầu tuyết càng lớn, càng gây nhiều sát thương và hất tung lâu hơn.

Khi cầu tuyết đâm vào tường, tướng địch hoặc quái khủng, nó nổ tung gây 180/225/270/315/360 (+150% AP) sát thương vào những kẻ ở gần đó và hất tung chúng.

Kích hoạt lại kỹ năng sẽ đẩy cầu tuyết vào thẳng phía trước.

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 7

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 8

Pháo Tuyết (E)

50/55/60/65/70 năng lượng
Hồi chiêu: 14 giây

Trong 3 giây, mỗi lần dùng kỹ năng thêm Nunu sẽ ném 3 cú cầu tuyết với tốc độ nhanh. Kẻ thù trúng sẽ chịu [16/24/32/40/48] (+5% AP) sát thương phép, tướng địch và quái khủng sẽ bị đánh dấu Snowbound. Kẻ thù trúng cả 3 cú cầu tuyết sẽ bị làm chậm 50% trong 1 giây.

Willump’s Turn: Sau khi Nunu ném cầu tuyết xong, những kẻ thù ở trong tầm ảnh hưởng mà bị đánh dấu Snowbound sẽ bị trói trong [0.5 ở cấp 1 + .0588s mỗi cấp] giây

Nunu có thể dùng E 3 lần trước khi tới lượt của Willump.

Nunu chỉ có thể làm chậm mỗi kẻ thù 1 lần.

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 9

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 10

Độ Không Tuyệt Đối (R)

100 năng lượng
Hồi chiêu: 110/100/90 giây

Willump niệm phép trong 3 giây, phá hoại nhiệt độ một vùng. Kẻ thù gần đó bị làm chậm 50% và lên tới 95%. Mỗi giây niệm tăng thêm, Nunu và Willump nhận được một lớp giáp chặn (65/75/85 (30/40/50% máu) sát thương damage.

Kẻ thù bị trúng chiêu vẫn ở trong vùng ảnh hưởng khi kết thúc chịu 625/925/1275 (+250% AP) sát thương phép tùy theo thời gian niệm phép.

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 11

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 12

Tương Tác Đặc Biệt của Nunu Mới

Cập nhật trang phục của Nunu

Nunu Hủy Diệt

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 13

 

Nunu Mẫu Giáo

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 14

 

Nunu Máy

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 15

 

Nunu Khỉ Đột

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 16

 

TPA Nunu

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 17

 

Nunu Công Xưởng

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 18

 

Nunu Thây Ma

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 19

Ngoài ra thì phiên bản 8.17 cũng có sự góp mặt của những trang phục siêu đẹp bao gồm Irelia Tiên Kiếm, Talon Tiên Kiếm , Lucian Cao Bồi, Thresh Cao Bồi và Urgot Cao Bồi

Irelia Tiên Kiếm

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 20

 

Talon Tiên Kiếm

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 21

 

Lucian Cao Bồi

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 22

 

Thresh Cao Bồi

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 23

 

Urgot Cao Bồi

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 24

 

Biểu Tượng Anh Hùng Mới

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 25LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 26LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 27

 

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 28LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 29LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 30

Mẫu Mắt Mới

LMHT: Tổng hợp thông số và kỹ năng của Nunu Mới, một loạt trang phục siêu đẹp xuất hiện tại máy chủ PBE 31

Theo Surender at 20

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang