Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác

Bảng cập nhật 7.23f chủ yếu tập trung vào việc nerf nặng các kỹ năng của Puck để tránh việc núp lùm phá trụ như các bản cập nhật trước.

HEROES

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác

DOOM

 • Strength khởi đầu giảm 2

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 2

SCORCHED EARTH

 • Scorched Earth damage giảm từ 20/35/50/65 thành 15/30/45/60
 • Scorched Earth manacost tăng từ 60/65/70/75 thành 60/70/80/90

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 3

DROW RANGER

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 4

MULTISHOT

 • Multishot manacost từ 50/60/70/80 thành 50/70/90/110
 • Multishot arrow slow duration rescaled từ 1/2/3/4 thành 1.25/2/2.75/3.5

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 5

LONE DRUID

 • Spirit Bear cấp 1 base damage giảm 5

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 6

OUTWORLD DEVOURER

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 7

SANITY'S ECLIPSE

 • Sanity's Eclipse damage multipler giảm từ 0.5 thành 0.4

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 8

PUCK

 • Base damage giảm 2
 • Sửa lỗi Phase Shift tấn công Zombies

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 9

WANING RIFT

 • Waning Rift không làm Puck biến mất nếu bạn bị trói và sau đó tính dùng kỹ năng (Vẫn có thể bấm kỹ năng)

TALENTS

 • Level 10 Talent thay đổi từ Phase Shift Attacks thành +30 Damage
 • Level 15 Talent thay đổi từ +90 Damage thành Phase Shift Attacks

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 10

SNAPFIRE

 • Base armor giảm 1

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 11

MORTIMER KISSES

 • Mortimer Kisses cooldown tăng từ 90 thành 110

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 12

TINY

 • Base attack speed giảm từ 100 thành 90
 • Strength nhận mỗi cấp giảm từ 4.1 thành 3.8

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 13

TOSS

 • Toss cast range giảm từ 1300 thành 1000/1100/1200/1300

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 14

TREE GRAB

 • Tốc độ di chuyển bị giảm khi dùng Tree Grab tăng từ 25 thành 30

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 15

TREANT PROTECTOR

 • Strength gain giảm từ 3.7 thành 3.5

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 16

LEECH SEED

 • Leech Seed hiệu ứng làm chậm giảm từ 26/34/42/50% thành 18/24/30/36%

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 17

OVERGROWTH

 • Overgrowth manacost tăng từ 150/175/200 thành 200/250/300

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 18

URSA

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 19

EARTHSHOCK

 • Earthshock sẽ không di chuyển khi bạn bị trói nhưng vẫn có thể dùng skill

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 20

VENGEFUL SPIRIT

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 21

MAGIC MISSILE

 • Magic Missile cooldown tăng từ 9 thành 12/11/10/9

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 22

NETHER SWAP

 • Nether Swap cast point tăng từ 0.3 thành 0.4

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 23

VIPER

Dota 2 7.23f - Chấm dứt trò Puck Cosplay thành Gyrocopter và Nerf hàng loạt tướng khác 24

POISON ATTACK

 • Poison Attack manacost tăng từ 20 thành 25

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang