Dota 2 - cập nhật 7.21d hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc

Bản cập nhật 7.21d vừa ra mắt vào sáng nay với hàng loạt thay đổi nhằm nerf 1 số tướng hot

TỔNG QUAN

Camp bự bên Dire hiện pull dễ hơn.

----------------------------

ITEMS

Aeon disk
Giá tiền ghép giảm từ 1250 xuống 1100

Giày GG
Giá tiền ghép tăng từ 1700 lên 1800

ROA
Cd tăng từ 16 lên 18
Cast range giản từ 1150 xuống 1100

Solar Crest
Tốc đánh buff/debuff tăng từ 70 lên 80

HEROES

AW
Agi tăng mỗi lvl từ 2.1 lên 2.4
Ulti [R] tăng thời gian hiệu lực từ 16 18 20 lên 16 20 24

Axe
Strengh tăng mỗi lvl từ 3.2 lên 3.4

Broodmother
Damage khởi đầu tăng 3

Centaur
Double edge [W] damage tăng từ 40 60 80 100% lên 60 80 
100 120%
Talent lvl 20 tăng từ +50 damage phản thành + 70

Image result for Centaur dota

Chen
Divine favor [W] hiệu lực giảm từ 14 xuống 8 10 12 14s

DK
Ulti [R] cấp 3 slow tăng từ 30 lên 40
Talent:
Talent lvl 10 tăng từ -20% thành - 25% damage khạc lửa
Talent lvl 15 tăng từ +300 thành +350 máu
Talent lvl 20 tăng từ +150 lên +180 GPM
Talent lvl 25 tăng từ +1.75 thành +2s stun

Drow
Agi tăng mỗi lvl tăng từ 2.5 lên 2.8
Agi gốc tăng 6 (damage tay gốc giữ nguyên)

Earth Shaker
Giáp tăng 2

Enchantress
Strength gốc tăng 1
Intel gốc tăng 2

Gyro
Damage cơ bản tăng 3
Talent lvl 10 tăng từ +200 lên +250 máu

Jugg
Omnislash [R] cd tăng từ 130 lên 140s

Leshrac
Diabolic Edict [W] damage giảm từ 11 22 33 44 xuống 8 20 32 44

Lifestealer
Rage [Q] cd tăng từ 16 lên 18

Lina
Agi tăng từ 16 + 1.5 lên thành 23 + 1.8

Mars
Strength tăng mỗi cấp giảm từ 3.6 xuống 3.2
Spear of Mars [Q] vision aoe giàm từ 500 xuống 300
God’s rebuke [W] manacost tăng từ 55 20 65 70 lên thành 65 70 75 80
Talent lvl 20 từ +1.5s Q stun thành +1s

Naga Siren
Mirror image [Q] damage bóng nhận vào giảm từ 400 xuống còn 350%

Omniknight
Giáp tăng 1

Oracle
False promise [R]:
Cd tăng từ 100 65 30 lên thành 115 70 45s
Manacost tăng từ 100 lên 100 150 200 mana
Castrange giản từ 1000 xuống 700 850 1000

Pangolier
Luckyshot [E]
Không thể debuff cả silent lẫn disarm cùng lúc nữa
Tỉ lệ từ 20 xuống 17% (LUL)
Rolling thunder [R]
Manacost tăng từ 100 lên 100 150 200mana

Puck
Dream coild [R] không còn trói chân những target đang có spell immun nếu Puck chưa có gậy xanh
Talent lvl 10 từ +5 armor/+10 intel thành +125 cast range/+5 allstat

Pudge
Flesh heap [E] regen HP tăng từ 3 6 8 12 lên thành 5 8 11 14
QoP
Giáp tăng 1

Sandking

Sandstorm [W] damage tăng từ 20 40 60 80 lên thành 20 45 70 95
Burrowstrike [Q] cast range tăng từ 350 450 550 650 lên thành 400 500 600 700

Shadow Shaman
Intel cơ bản giảm 2

Silencer
Glaives of wisdom damage tăng từ 25 40 55 70 lên thành 25 45 65 85%

Sky Mage
Mystic flare [R] damage tăng từ 600 1000 1400 lên thành 700 1150 1600

Sniper
Shrapnel [Q] cd mỗi charge giảm từ 50 còn 40s
Take aim [E] cd giảm từ 15 12 9 6 còn 9 8 7 6s

Sririt Breaker
Charge of darkness [Q] cd giảm từ 21 còn 11s

Storm Spirit
Intel tăng từ 22 + 3.7 lên 23 + 3.9
Static remnant [Q] damage tăng từ 120 170 220 270 lên 120 175 230 285
Eletric votex [W] khoảng các kéo tăng từ 140 180 220 260 lên thành 180 220 260 300

TA
Meld [W] thời gian debuff tăng từ 10 lên 12s

Ursa
Giáp tăng -1

Venomancer
Poison nova [R] damage khi lên gậy xanh tăng từ 60 85 110 lên thành 75 100 125

Viper
Agi tăng mỗi lvl giảm từ 2.8 còn 2.5
Nethertoxin [W] cs tăng từ 5 lên 6s

Windranger
Base strength tăng 1
Focus fire [R] tốc đánh thêm từ 425 lên 450

Zeus
Static field [E] damage tăng từ 4 6 8 10 lên thành 5 7 9 11%

————————
Người dịch: Anh Nguyen

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang