Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9

Theo bản cập 7.22d mới nhất của Dota 2, chúng ta sẽ có hàng loạt những thay đổi chỉnh sửa nhỏ về chỉ số cơ bản và thay đổi Talent ở các Hero trước thềm The International 9 bắt đầu.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9

Thay đổi cân bằng Hero - Bản cập nhật 7.22d

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 2

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 3
Batrider

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 4

Sticky Napalm
 • Tầm cast chiêu Sticky Napalm giảm xuống từ 700 thành 550/600/650/700

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 5

Bloodseeker
 • Giáp cơ bản tăng lên 1

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 6

Rupture
 • Rupture scepter nay sẽ có 0.25s cooldown thay vì 0s

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 7

Bounty Hunter
 • Hồi máu cơ bản tăng lên từ 0.5 lên 1.25

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 8

Shuriken Toss
 • Thời gian hồi chiêu Shuriken Toss giảm xuống từ 9 thành 8

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 9

Centaur Warrunner

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 10

Double Edge
 • Sát thương cơ bản của Double Edge giảm xuống từ 150/200/250/300 thành 120/180/240/300

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 11

Stampede
 • Stampede hao tốn mana tăng lên từ 150 thành 150/200/250

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 12

Chen

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 13

Hand of God
 • Hồi máu của Hand of God giảm xuống từ 300/450/600 thành 250/425/600

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 14

Divine Favor
 • Divine Favor active cooldown tăng lên từ 60 thành 90/80/70/60

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 15

Clinkz
 • Nhận Strength tăng lên từ 1.9 thành 2.2
 • Nhận Agility giảm xuống từ 3 thành 2.7

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 16

Burning Army
 • Thời gian xuất hiện Burning Army từ 0.8 thành 0.7

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 17

Dark Seer
 • Tốc chạy cơ bản giảm xuống từ 300 thành 295
 • Strength cơ bản giảm thành 1

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 18

Dark Willow

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 19

Bramble Maze
 • Bramble Maze cooldown giảm xuống từ 25 thành 20

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 20

Dazzle
Talents
 • Level 15 Talent tăng lên từ +125  thành +200 tầm cast chiêu
 • Level 15 Talent tăng lên từ +20 Shadow Wave Heal/Damage thành +30

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 21

Disruptor
 • Attack Range tăng lên từ 600 thành 625

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 22

Drow Ranger

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 23

Marksmanship
 • Marksmanship bonus damage sẽ được tính như hit đánh thường có thể crit
 • Marksmanship bonus damage tăng lên từ 120 thành 120/130/140

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 24

Ember Spirit
 • Aghanim's Scepter sẽ bắt tốn 25 mana thay vì 0
Searing Chains
 • Tồng sát thương Searing Chains giảm xuống từ 90/160/230/300 thành 75/150/225/300
Talents
 • Level 25 Talent giảm xuống từ -25 thời gian rechage thành -20

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 25

Enchantress
 • Giáp cơ bản tăng lên 1

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 26

Nature's Attendants
 • Nature's Attendants hồi máu mỗi wisp tăng lên từ 10 thành 10/11/12/13

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 27

Enigma

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 28

Black Hole
 • Black Hole hao tốn mana tăng lên từ 275/375/475 thành 300/400/500
Talents
 • Level 20 Talent giảm xuống từ +70 Eidolon Damage thành +60
 • Level 25 Talent giảm xuống từ +8 Demonic Conversion Eidolons thành +7

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 29

Grimstroke

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 30

Soulbind
 • Soulbind slow giảm xuống từ 10/20/30% thành 10%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 31

Huskar

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 32

Inner Fire
 • Sát thương Inner Fire tăng lên từ 100/155/210/265 thành 100/170/240/310

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 33

Invoker
Talents
 • Level 15 Talent tăng lên từ -12s Cold Snap Cooldown thành -15s
 • Level 20 Talent tăng lên từ +45 Alacrity Damage/Speed thành +50

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 34

Io
Talents
 • Level 20 Talent thay đổi Tether Grants Scepter Bonus thành +15 Armor

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 35

Keeper of the Light

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 36

Chakra Magic
 • Chakra Magic giảm hồi chiêu -3/4/5/6 thành -4/5/6/7

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 37

Will-O-Wisp
 • Tốc độ di chuyển của Will-O-Wisp tăng lên từ 25 thành 35

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 38

Lich

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 39

Sinister Gaze
 • Sinister Gaze cooldown giảm xuống từ 30/28/26/24 thành 30/27/24/21
Talents
 • Level 20 Talent tăng lên từ +150 tầm cast chiêu thành +200
 • Level 20 Talent tăng lên từ +2s Frost Shield Duration thành +3s

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 40

Luna
Talents
 • Level 10 Talent tăng tốc độ tấn công lên từ +15 thành +20
 • Level 10 Talent tầm cast chiêu tăng lên từ +300 thành +400
 • Level 25 Talent tăng hút máu lên từ +25% thành +30%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 41

Mars
Talents
 • Level 15 Talent giảm sát thương xuống từ +30 thành +25

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 42

Mirana

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 43

Leap
 • Leap charge replenish time giảm xuống từ 60/50/40/30 thành 45/40/35/30

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 44

Starstorm
 • Starstorm Scepter recharge time giảm xuống từ 9 thành 8

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 45

Morphling
 • Attribute Shift tăng agi và strg thay đổi từ 4/5/6/7 thành 1/3/5/7

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 46

Ogre Magi

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 47

Multicast
 • Tầm cast Multicast Item Multicast Buffer tăng lên từ 200 thành 600
 • Tầm cast Multicast Bloodlust Multicast tăng lên từ 575 thành 700
 • Multicast interval tăng lên từ 0.5 thành 0.6
Talents
 • Level 15 Talent tăng máu lên từ +300 thành +350
 • Level 15 Talent tăng sát thương lên từ +90 thành +100

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 48

Oracle

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 49

Fortune's End
 • Fortune's End hao tốn mana tăng lên từ 75 thành 100

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 50

Phantom Assassin
Talents
 • Level 10 Talent tăng máu lên từ +150 thành +200
 • Level 20 Talent tăng tỉ lệ Blur Evasion lên từ +20% thành +25%
 • Level 25 Talent tăng tỉ lệ Coup de Grace lên từ +5% thành +10%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 51

Phantom Lancer

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 52

Juxtapose
 • Sát thương Juxtapose illusion tăng lên từ 18% thành 20%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 53

Pudge

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 54

Flesh Heap
 • Flesh Heap hồi máu tăng lên từ 5/8/11/14 thành 6/9/12/15
Talents
 • Level 15 Talent Rot Slow tăng lên từ +16% thành +20%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 55

Pugna

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 56

Life Drain
 • Life Drain tăng sát thương lên từ 150/225/300 thành 150/250/350

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 57

Riki
 • Hồi máu cơ bản giảm xuống từ 3 thành 1

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 58

Cloak and Dagger
 • Thời gian biến mất của Cloak and Dagger từ 7.5/6/4.5/3 thành 6/5/4/3
 • Cloak and Dagger cho thêm 2/3/4/5 HP regen
Talents
 • Level 15 Talent Thời gian hồi chiêu Smoke Screen tăng lên từ -7s thành -8s

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 59

Slardar
 • Aghanim's Scepter regen tăng lên từ 25 thành 35
Talents
 • Level 10 Talent tăng hồi máu lên từ +6  thành +8
 • Level 15 Talent tăng máu lên từ +300 thành +350

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 60

Spirit Breaker

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 61

Nether Strike
 • Sát thương cộng thêm của Nether Strike giảm xuống từ 150/200/250 thành 120/185/250

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 62

Sven
 • Sát thương cơ bản giảm thành 2

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 63

Storm Hammer
 • Thời gian hồi chiêu Storm Hammer tăng lên từ 16/15/14/13 thành 19/17/15/13

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 64

Warcry
 • Warcry máu của giáp giảm xuống từ 60/90/120/150 thành 60/80/100/120

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 65

Techies
 • Int cơ bản tăng lên 3

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 66

Templar Assassin

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 67

Refraction
 • Refraction không cho sát thương cộng thêm khi đánh đồng minh

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 68

Terrorblade

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 69

Conjure Image
 • Sát thương nhận vào của Conjure Image giảm xuống từ 400% thành 360%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 70

Tinker
 • Int cơ bản tăng lên 2

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 71

Heat-Seeking Missile
 • Thời gian hồi chiêu Heat-Seeking Missile giảm xuống từ 25 thành 18

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 72

Underlord

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 73

Pit of Malice
 • Pit of Malice AoE tăng lên từ 390 thành 400
Talents
 • Level 10 Talent tăng tốc chạy từ +25  thành +30
 • Level 15 Talent tăng tầm cast chiêu lên từ +100 thành +125
 • Level 15 Talent thay đổi từ +15 Atrophy Attack Bonus Damage to Heroes thành +7 Atrophy Permanent Bonus Damage (sát thương bonus vĩnh viễn)

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 74

Vengeful Spirit
 • Int cơ bản tăng lên 2
 • Sát thương cơ bản tăng lên 2

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 75

Viper

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 76

Poison Attack
 • Poison Attack gây sát thương theo máu bị mất đổi từ 0.25/0.5/0.75/1 thành 0.5/0.75/1/1.25

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 77

Visage

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 78

Soul Assumption
 • Sát thương Soul Assumption tăng lên từ 65 thành 75
Talents
 • Level 20 Talent tăng sát thương từ +20 Soul Assumption thành +25

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 79

Warlock

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 80

Fatal Bonds
 • Thời gian hồi chiêu Fatal Bonds tăng lên từ 24/22/20/18 thành 36/30/24/18
 • Fatal Bonds không thành nhảy trên Roshan
 • Fatal Bonds ưu tiên nhảy vào mục tiêu chưa có Fatal Bond, mục tiêu nào đã có thì ưu tiên ít hơn (nếu không có ai gần đó vẫn nhảy về mục tiêu đã có Fatal Bond)

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 81

Zeus
 • Giáp cơ bản tăng lên 1

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 82

Static Field
 • Sát thương Static Field tăng lên từ 5/7/9/11% thành 6/8/10/12%

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.22d - Bản update cuối cùng trước thềm TI 9 83 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang