Dota Underlords - Cập nhật ngày 27 tháng 9 - Các tướng gọi đệ sẽ thay đổi skill hoàn toàn

Trong bản cập nhật Dota Underlords ngày 27 tháng 9 các tướng gọi đệ bao gồm Lycan, Venom, Nature Prophet đều sẽ bị thay đổi skill và không còn gọi đệ được

Thay đổi chung trong Dota Underlords

 • Tập trung sửa lỗi trong game
 • không còn Summoning Stone
 • Các quân cờ tự sát sẽ không tính điểm giết

Thay đổi tướng trong Dota Underlords
Axe:


 • Giáp thay đổi từ 5 thành [5, 10, 15].
 • Máu tối đa thay đổi từ [700, 1400, 2800] thành [805, 1610, 3220].

Disruptor:


 • Static Storm:

  • Sửa lỗi tổng sát thương có thể bị sai lệch
  • Không làm cho các mục tiêu bị ảnh hưởng có tỉ lệ đánh miss

Dragon Knight:


 • Elder Dragon Form:

  • Sửa lỗi Corrosive Breath không hoạt động


Drow Ranger:


 • Attack Rate thay đổi từ 0.769 to 0.833.
 • Attack Damage Minimum thay đổi từ [45, 90, 180] thành [56, 112, 225].
 • Attack Damage Maximum thay đổi từ [50, 100, 200] thành [62, 125, 250].Lycan:


 • Attack Damage Minimum thay đổi từ [50, 100, 240] thành [65, 130, 312].
 • Attack Damage Maximum thay đổi từ [60, 120, 288] thành [78, 156, 375].
 • Summon Wolves thành Shapeshift:

  • Không có sói triệu hồi
  • Max HP được tăng từ [30, 40, 50] thành [40, 50, 60].
  • Critical Hit bonus thay đổi từ [150, 175, 200] thành [200, 225, 250].Nature's Prophet:


 • Attack Rate thay đổi từ 0.714 to 0.769.
 • Maximum Mana thay đổi từ 50 to 100.
 • Attack Damage Minimum thay đổi từ [45, 90, 180] thành [56, 112, 225].
 • Attack Damage Maximum thay đổi từ [50, 100, 200] thành [62, 125, 250].
 • Bỏ kỹ năng Nature's Call 
 • Thêm Wrath of Nature:

  • Nature's Prophet phóng năng lượng vào mục tiêu gây  [250, 275, 300] sát thương nảy thêm [3, 4, 5] lần lên các mục tiêu khác trên bàn cờ, mỗi lần nảy tăng  [10, 13, 15]% sát thương.
  • Mana Cost: 100.
  • Cooldown: [15, 13, 11].

Shadow Shaman:


 • Attack Rate thay đổi từ 0.625 to 0.8.

Tusk:


 • Maximum Mana thay đổi từ 100 to 60.
 • Walrus PUNCH!:

  • Mana Cost thay đổi từ 100 to 60.
  • Cooldown thay đổi từ 7 to 4.

Venomancer:


 • Bỏ Plague Ward
 • Thêm vào Venomous Gale:

  • Bán 1 quả cầu độc gây lập tức  [25, 50, 100] sát thương, đồng thời gây thêm [10, 20, 40] sát thương mỗi 3 giây, tồn tại trong 15 giây. Các mục tiêu bị ảnh hưởng giảm 50% tốc độ di chuyển và 25 điểm tốc đánh.
  • Mana Cost: 100.
  • Cooldown: [10, 8, 6].

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang