Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật

Bài viết tập trung hướng dẫn xây dựng Ganyu - Dê Dừa với bộ kỹ năng, cung mệnh và chi tiết cách nâng thánh dị vật.

Chi tiết bộ kỹ năng của Ganyu và Cung Mệnh

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật

Thiên phú Nội tại của Ganyu

- Sau khi bắn được phát bắn Mũi tên tuyết hoa lần 1 thì lần bắn mũi tên tuyết hoa sau sẽ được thêm 20% crit rate ngoài ra hiệu ứng mũi tên tuyết hoa nổ rộ cũng tăng lên 20%

- Nhân vật đứng trong kỹ năng Sương Giá Địa Đàng sẽ có thêm 20% sát thương nguyên tố băng

Trả lại 15% lượng đá dùng để chế tạo các vũ khí cung.

Vật phẩm cần để nâng cấp Ganyu kèm đội hình mạnh nhất

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 2

Thánh Di Vật cho Ganyu

Bộ 4 Dũng Sĩ chinh phục băng giá - tăng 15% sát thương nguyên tố băng, Tăng 20% tỷ lệ chí mạng với mục tiêu bị có hiệu ứng băng, thêm 20% chí mạng nếu mục tiêu bị đóng băng - ATK% - Sát thương băng % - Tỷ lệ chí mạng hoặc Sát Thương Chí Mạng. Dòng phụ lấy thêm tinh thông nguyên tố

Bộ 2 Dũng Sĩ chin hpu5c băng giá  và bộ 2 tông thất - Tằng 15% sát thương nguyên tố băng và 20% sát thương kỹ năng Q - ATK% - Sát thương băng % - Tỷ lệ Chí mạng hoặc Sát Thương chí mạng.

Vũ khí cho Ganyu

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 3

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 4

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang