LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf

Trong bản cập nhật 10.3 của LMHT thì các tướng nổi bật lần lượt bị nerf ví dụ như sett, aphelios và Senna bị nerf khá nhiều kèm hàng loạt cân bằng mới

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 2 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 3 Phi Tiêu Năm Cánh (Q)

 • Nội năng tiêu hao tăng từ 100/95/90/85/80 lên 120/115/110/105/100.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 4 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 5 Bom Khói (W)

 • Tốc độ di chuyển trong Bom Khói thay đổi từ [20/25/30/35/40% khi ở trong Bom Khói] thành [30/35/40/45/50% giảm dần trong 2 giây kể từ khi kích hoạt].

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 6 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 7 Sát Chiêu Hoàn Hảo (R)

 • Thời gian chờ để lướt lần hai tăng từ 1.75 lên 2.5 giây.
 • Mục tiêu của R1 thay đổi từ [bất cứ mục tiêu nào] thành [tướng địch].
 • Tầm kích hoạt R1: 625 đơn vị khoảng cách.
 • Tầm lướt của R1: 625-675 phụ thuộc vào khoảng cách với mục tiêu.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 8 Aphelios

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 9 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 10 Súng Thiên Lý Calibrum

 • Tầm đánh dấu giảm từ vô hạn xuống 2000 đơn vị khoảng cách.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 11

 • Năng lượng tăng từ 438 lên 480.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 12 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 13 Phân Chia Thiên Hạ (R)

 • Số lượng binh sĩ (độ rộng) tăng từ 5/6/7 lên 6/7/8.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 14

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 15 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 16 Thảm Lửa Valkyrie (W)

 • Sát thương mỗi giây khi có Hàng Tiếp Tế thay đổi từ [7.5/25 (+37.5% SMCK cộng thêm)(+5% SMPT)] thành [7.5/25 (+50% SMCK cộng thêm)(+6% SMPT)].
 • Thời gian làm chậm và thiêu đốt mục tiêu khi có Hàng Tiếp Tế tăng từ 1 lên 1.5 giây.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 17

 • Năng lượng giảm từ 420 xuống 375.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 18 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 19 Thác Bạc (W)

 • Sát thương giảm từ 22/34/46/58/70 xuống 18/30/42/54/66.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 20

 • Tốc độ đánh cơ bản giảm từ 6.88 xuống 6.25.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 21

 • Năng lượng nhận thêm mỗi cấp tăng từ 42 lên 50.
 • Tốc độ đánh nhận thêm mỗi cấp tăng từ 1.5% lên 2.5%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 22

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 23 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 24 Ngọn Gió Chiến Trận (Q)

 • Thời gian duy trì lốc xoáy tăng từ 1.5 lên 2 giây.
 • Số lần lốc xoáy kích hoạt sát thương tăng từ 3 lên 4.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 25

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 26 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 27 Nhật Thực (W)

 • Sát thương giảm từ 60/100/140/180/220 xuống 60/95/130/165/200.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 28 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 29 Thiên Đỉnh Kiếm (E)

 • Sát thương giảm từ 60/100/140/180/220 xuống 50/90/130/170/210.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 30

 • Sửa lỗi: Phát bắn thứ hai của Nội tại không còn chí mạng tối đa sát thương.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 31

 • Tốc độ đánh nhận thêm mỗi cấp giảm từ 3% xuống 2.25%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 32

 • Sát thương giảm từ 61.036 xuống 61.
 • Giáp tăng từ 30.88 lên 31.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 33 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 34 Khiên Phế Liệu (W)

 • Tốc độ di chuyển giảm từ [20/25/30/35/40% (30/37.5/45/52.5/60% khi được cường hóa)] thành [15/20/25/30/35% (22.5/30/37.5/45/52.5% khi được cường hóa)].
 • Giá trị lớp lá chắn giảm từ 80/110/140/170/200 xuống 60/95/130/165/200.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 35

 • Tốc độ đánh nhận thêm ở cấp 1 tăng từ 0% lên 10%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 36 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 37 Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc (Nội tại)

 • [Mới] Giờ kích hoạt hiệu ứng làm chậm, tăng giáp/kháng phép mỗi khi nhận sát thương từ quái rừng nhỏ.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 38 Senna

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 39 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 40 Giải Thoát (Nội tại)

 • Tỉ lệ Màn Sương rớt ra từ quân lính Senna không hạ gục tăng từ 20% lên 25%.
 • Tỉ lệ Màn Sương rớt ra từ quân lính Senna hạ gục giảm từ 100% xuống 1.67%.
  • “Nếu Senna Hỗ Trợ hạ một quân lính với Khiên Cổ Vật/Giáp Thép, tăng Vàng cho cô ta, tỉ lệ rớt ra Màn Sương thấp hơn 1.67%.”

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 41 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 42 Lời Nguyên Sương Đen (E)

 • Sửa lỗi: Đồng minh của Senna không còn tàng hình thoáng chốc trong màn sương khi cô nàng bị tiêu diệt.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 43 Sett

 • Hồi máu cơ bản giảm từ 9.25 xuống 8.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 44 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 45 Cuồng Thú Quyền (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 lên 18/16.5/15/13.5/12 giây.
 • Sát thương cơ bản giảm từ 90/125/160/195/230 xuống 90/120/150/180/210.
 • Hiện thị lượng sát thương tối đa ở phần mô tả.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 46

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 47 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 48 Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Tốc độ di chuyển Sona nhận thêm giảm từ [25% (+4% mỗi 100 SMPT)] xuống [20% (+3% mỗi 100 SMPT)].

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 49 Yuumi

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 50 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 51 Mũi Tên Thơ Thẩn (Q)

 • Sát thương cường hóa giảm từ 50/95/140/185/230/275 xuống 45/80/115/150/185/220.
 • [Mới] Giờ chuyển hóa 2/3.2/4.4/5.6/6.8/8% lượng máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 85/90/95/100/105/110 thành 90 mọi cấp.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 52 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 53 Như Hình Với Bóng (W)

 • Thời gian chịu hiệu ứng khống chế giờ sẽ giảm xuống tỉ lệ thuận với chỉ số giảm thời gian hồi chiêu.
 • Câm Lặng giờ không được tính là hiệu ứng khống chế.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 54 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 55 Tăng Động (E)

 • Khả năng hồi máu thay đổi từ [70/110/150/190/230 (+30% SMPT)] thành [70/100/130/160/190 (+40% SMPT)].

4/ THAY ĐỔI VỀ RỪNG

 • Điểm kinh nghiệm nhận được từ quái rừng to tăng từ 50 lên 60.
 • Điểm kinh nghiệm nhận thêm từ quái rừng to đầu tiên giảm từ 165 xuống 150.
 • Hình phạt cho tướng đi rừng farm quá nhiều lính trên đường thay đổi từ -10 Vàng/lính (xóa bỏ khi hoàn thành trang bị đi rừng) thành -13 Vàng/lính (xóa bỏ ở phút 14).

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 56 Người Đá Cổ Krug

 • Tổng điểm kinh nghiệm tăng từ 160 lên 175.
 • Tổng Vàng tăng từ 125 lên 135.
 • Phân phối lại điểm kinh nghiệm và lượng Vàng:
  • Quái đá to:
   • EXP: Giảm từ 55 xuống 37
   • Vàng: Giảm từ 65 xuống 42
  • Quái đá nhỡ:
   • EXP: Tăng từ 15 lên 18
   • Vàng: Tăng từ 10 lên 13
  • Quái đá nhỏ:
   • EXP: Tăng từ 10 lên 14
   • Vàng: Tăng từ 5 lên 9

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 57 Bùa Xanh & LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 58 Bùa Đỏ

 • Điểm kinh nghiệm giảm từ 115 xuống 110.

Điểm kinh nghiệm nhận được từ quái rừng tăng tiến theo cấp độ

 • Level 1-3: Không đổi
 • Level 4: Tăng từ 1.025x lên 1.975x
 • Level 5-6: Tăng từ 1.1x lên 1.15x
 • Level 7: Không đổi

5/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 59 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 60 Sát Thủ

 • 3 tướng: Tỉ lệ chí mạng tăng từ 65% lên 70%.
 • 6 tướng: Tỉ lệ chí mạng giảm từ 225% xuống 210%

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 61 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 62 Ánh Sáng

 • 3 tướng: Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 15% lên 20%.
 • 6 tướng: Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 35% xuống 30%.
 • 9 tướng: Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 55% xuống 50%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 63 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 64 Bóng Tối

 • 6 tướng: Sát thương cộng thêm giảm từ 175% xuống 165%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 65 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 66 Ánh Trăng

 • Sát thương phép cộng thêm tăng từ 10% lên 15%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 67 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 68 Braum

 • Ngăn chặn sát thương tăng từ từ 70/80/90 lên 80/85/90.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 69 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 70 Janna

 • Thời gian làm choáng tăng từ 1 lên 1.5 giây.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 71 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 72 Jax

 • Sát thương tăng từ 150/250/450 lên 150/300/550.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 73 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 74 Kog’Maw

 • Sát thương tăng từ 125/275/425 lên 150/300/500.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 75 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 76 LeBlanc

 • Sát thương tăng từ 200/450/800 lên 225/475/800.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 77 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 78 Lucian

 • Sát thương tăng từ 25/30/50% lên 30/40/50%.
 • Số phát bắn cơ bản tăng từ 10 lên 12.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 79 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 80 Lux

 • Sát thương giảm từ 600/900/9999 xuống 550/900/9999.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 81 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 82 Olaf

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 100/150/300% lên 100/150/450%.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 83 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 84 Ornn

 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 20% lên 25%.
 • Thời gian duy trì tỉ lệ chí mạng tăng từ 4 lên 10 giây.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 85 LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 86 Yorick

 • Máu của Ma Sương giảm từ 600/800/2000 xuống 400/700/2000.

6/ KHÁC

02 Gói Đa Sắc mới

Jinx Trùm Lừa Tình

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 87

Yuumi Thánh Thả Thính

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 88

Biểu tượng Anh hùng mới

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 89

Biểu tượng Demacia Cup 2020 – Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Clash

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 90

Chỉnh sửa trang phục

Trundle Diệt Rồng được sửa đôi chút ở phần đầu.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 91

Mới

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.3 - Sett, Aphelios và Senna lần lượt bị nerf 92

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang