LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere

Khi bản 10.3 vừa ra mắt, Riot Games đã tiếp tục hé lộ bộ skin mới cho bản cập nhật 10.4 vào tháng 3 sắp tới dành cho 3 tướng Katarina, Master Yi và Tryndamere Huyết Nguyệt siêu ngầu.

Katarina Huyết Nguyệt

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 2

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 3

Masteri Yi Huyết Nguyệt

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 4

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 5

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 6

Tryndamere Huyết Nguyệt

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 7

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 8

LMHT: Hé lộ bộ 3 Skin Huyết Nguyệt mới cho Katarina, Master Yi và Tryndamere 9

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang