LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol

Với giải đấu CKTG 2020 đã cận kề, Riot Games vừa tiếp tục hé lộ 6 bộ skin theo chủ đề Chiến Binh Rồng dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol sẽ dự kiến ra mắt trong bản cập nhật 10.20 kế tiếp.

Ashe Chiến Binh Rồng

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 2

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 3

Brand Chiến Binh Rồng

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 4

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 5

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 6

Lee Sin Chiến Binh Rồng

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 7

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 8

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 9

Ao Shin (Aurelion Sol)

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 10

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 11

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 12

Sett Chiến Binh Rồng

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 13

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 14

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 15

Sett Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu

LMHT hé lộ 6 bộ skin Chiến Binh Rồng đặc biệt dành cho Lee Sin, Sett, Ashe, Brand và Aurelion Sol 16

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang