Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2

Riot Games đã dành rất nhiều công sức để đưa ra những thay đổi về tướng trong Đấu Trường Chân Lý để chế độ này mang đậm tính chiến thuật và đột biến hơn trước

Trong mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý: Nguyên Tố Trỗi Dậy đã đem đến rất nhiều những thay đổi về Hệ/Tộc và tất nhiên là những vị tướng trong chế độ chơi này cũng nhận rất nhiều những thay đổi quan trọng để khiến cho Đấu Trường Chân Lý trở thành một sân chơi đầy tính chiến thuật hơn.

Trong bài viết hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua hết toàn bộ 51 vị tướng sẽ có mặt trong mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý nhé:

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 2

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 3

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 4

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 5

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 6

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 7

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 8

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 9

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 10

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 11

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 12

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 13

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 14

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 15

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 16

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 17

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 18

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 19

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 20

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 21

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 22

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 23

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 24

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 25

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 26

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 27

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 28

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 29

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 30

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 31

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 32

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 33

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 34

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 35

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 36

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 37

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 38

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 39

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 40

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 41

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 42

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 43

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 44

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 45

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 46

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 47

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 48

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 49

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 50

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang