Giải trí

Giải trí mới nhất

Dự đoán spoiler Chainsaw Man 101, giải thích chap 100: Mitaka và những người bạn 'death flag'

Dự đoán spoiler Chainsaw Man 101, giải thích chap 100: Mitaka và những người bạn 'death flag'

Dự đoán spoiler Chainsaw Man 101, tóm tắt nội dung chap 100: Mitaka may mắn có thêm vài người bạn mới nhưng không có nghĩa cuộc sống của cô đã tươi sáng hơn. Trong các diễn biến tiếp theo, nữ chính sẽ xây dựng thêm quan hệ với những người bạn 'death flag' - những người ngày nào đó sẽ trở thành vũ khí cho Quỷ Chiến Tranh.