Giải trí

Giải trí mới nhất

Truyền Thuyết Âm Dương Sư Nhật Bản - Zoukasanshin ba vị thần khởi thủy nên truyền thuyết là ai ?

Truyền Thuyết Âm Dương Sư Nhật Bản - Zoukasanshin ba vị thần khởi thủy nên truyền thuyết là ai ?

Zoukasanshin là ba vị thần đầu tiên nằm trong nhóm Kotoamatsukami, Biệt Thiên Tân Thần, nhóm của các vị thần khởi thủy. Họ xuất hiện từ lúc khai sinh ra vũ trụ, sinh ra ở nơi gọi là Takamagahara, Cao Thiên Nguyên, một địa điểm huyền thoại trong Thần Đạo của Nhật Bản, là nơi ở của các vị thần. Không giống với các vị thần sau này, những vị thần đầu tiên này được sinh ra mà không cần trải qua bất kì sự sinh sản nào.