Giải trí

Giải trí mới nhất

Nhật Bản phát triển ứng dụng xác nhận làm chuyện 'người lớn'

Nhật Bản phát triển ứng dụng xác nhận làm chuyện 'người lớn'

hoanlagvnHoan Hoa Hậu

Để hạn chế các trường hợp quan hệ trái pháp luật, Nhật Bản mới đây đã xuất hiện một ứng dụng giúp mọi người xác nhận đồng ý trước khi làm chuyện người lớn. Tuy nhiên, ứng dụng này đang gây ra nhiều vấn đề bất cập khi... mọi thông tin quan hệ của người dùng sẽ được lưu lại!