Khi các nhân vật trong Mario có hình dáng của con người

Nếu mọi kẻ địch trong "Super Mario Bros." đều mang diện mạo con người, chắc chắn ta sẽ có một thương hiệu rất rất khác biệt.

Có thể phần nảo khẳng định rằng mọi game thủ trên thế giới này đều yêu mến thương hiệu "Super Mario Bros." của hãng Nintendo. Trong suốt hơn 30 thập kỷ qua, Mario và những người bạn ở Vương Quốc Nấm đã mang lại rất nhiều hành trình phiêu lưu cho người chơi ở từng thế hệ, bất kể là người trưởng thành hay trẻ nhỏ, ai cũng thích thú với hệ thống nhân vật đặc sắc, thân thiện và thế giới quan đầy màu sắc thần kỳ này.

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Ở đó, một phần quan trọng tạo nên sự phong phú cho Vương Quốc Nấm chính là sự tồn tại của rất nhiều sinh vật phi thường như Goomba, Koopa, Hammer Bro, Boo..., mà ta phải đối đầu ở mỗi màn, chưa kể đến các người bạn đáng tin cậy như Yoshi và Toad. Vậy sẽ thế nào nếu những dạng nhân vật phụ này có một diện mạo hoàn toàn khác? Hay Vương Quốc Nấm sẽ thế nào nếu có tồn tại nhiều dạng nhân vật kiểu "con người" hơn?

Dưới đây là chùm ảnh đẹp được phác họa bởi nhiều họa sĩ tự do khác nhau, tất cả đều có chung mục đích "nhân cách hóa" mọi sinh vật trong thương hiệu "Mario" thành con người:

Yoshi

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Boo

 

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Goomba

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Shy Guy

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Hammer Bro

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Wiggler

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Blooper

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Bowser

 

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Koopas

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Super Mario RPG

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

Sẽ thế nào khi mọi sinh vật trong "Mario" đều có diện mạo con người?

 

Nguồn: GameK

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang