Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game

Theo phong trào Pandoru Pandoru quen thuộc của mùa Giáng Sinh, các họa sĩ đã thi nhau cho ra mắt các phiên bản Pandoru này cho tất cả nhân vật trong Genshin Impact khá ngộ nghĩnh và "hợp lý" đến lạ thường.

Xem thêm: Padoru Padoru là gì và vì sao đây là một meme hài hước trong dịp Giáng Sinh của Weeaboo

 
Nguồn: Tổng hợp từ dekunyart, 5enketsu và nhiều nguồn khác nhau
 
Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game


 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 2

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 3

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 4

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 5

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 6

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 7

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 8

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 9

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 10

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 11

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 12

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 13

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 14

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 15

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 16

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 17

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 18

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 19

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 20

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 21

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 22

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 23

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 24

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 25

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 26

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 27

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 28

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 29

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 30

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 31

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 32

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 33

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 34

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 35

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 36

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 37

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 38

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 39

 

Genshin Impact: Tổng hợp bộ ảnh Pandoru ngộ nghĩnh với tất cả nhân vật trong game 40

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang