LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI

Chi tiết hình ảnh mới về bộ trang phục Sương đen của AListar, Rek'sai và Renekton đã được tung ra trong bản PBE 10.5


LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANILMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 2LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 3LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 4LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 5LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 6LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 7LMHT - Loạt trang phục Sương đen dành cho ALISTAR, REK'SAI và RENEKTON cùng với Hextech SEJUANI 8

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang