Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết

Hãy cùng điểm qua Top 10 game thủ Đấu Trường Chân Lý tại server Hàn Quốc và Bắc Mỹ và tham khảo qua các đội hình mà họ thường xuyên dùng nhất để leo Top tại server của mình và học hỏi theo như thế nào nhé.

Top 5 game thủ Đấu Trường Chân Lý server Bắc Mỹ

DeliciousMilkGG

Đội hình chính:

 • 2 Núi, 4 Hộ Vệ, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 2 Bí Ẩn
 • 1 Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 3 Sát Thủ, 2 Cát, 2 Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết

SleetTFT

Đội hình chính:

 • 4 Nước, 3 Triệu Hồi, 3 Bóng Tối, 2 Cung Thủ, 3 Lửa, 2 Hộ Vệ
 • Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 4 Tinh Thạch, 2 Cung Thủ, 2 Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 2

GrandVice8

 • Giả Kim, 3 Độc, 3 Mãnh Thú, 4 Tinh Thạch, 2 Cung Thủ, 2 Kim Loại
 • 4 Lửa, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 3

Forest Hermit

 • 4 Bóng Tối, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn, 3 Lửa, 2 Nước, 2 Cung Thủ
 • 3 Mãnh Thú, 3 Cuồng Chiến, 2 Cát, 2 Kiếm Khách, 2 Băng, 2 Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 4

BeIiever

 • Giả Kim, Độc, Mãnh Thú, Sát Thủ, Cát Kim Loại
 • Giả Kim, Độc, Mãnh Thú, Băng, Cát Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 5

Top 5 game thủ Đấu Trường Chân Lý server Hàn Quốc

AFTV Motion

Đội hình chính: 4 Kiếm Khách, 3 Sát Thủ, 2 Gió, 2 Cát, 2 Bí Ẩn, 2 Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 6

ZL...

Đội hình chính: 4 - 6 Nước, 3 Pháp Sư, 3 Triệu Hồi, 2 Bí Ẩn

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 7

Đội hình chính: 2 Núi, 4 Hộ Vệ, 4 Nước, 3 Pháp Sư, 2 Bí Ẩn

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 8

Đội hình chính:

 • 6 Sát Thủ, 4 Sét, 3 Lửa, 2 Kim Loại
 • 2 Cát, 3 Sát Thủ, 2 Kim Loại

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 9

Đội hình chính:

 • 3 Rừng, 2 Tự Nhiên, 3 Pháp Sư, 3 Sát Thủ, 3 Lửa
 • 2 Tự Nhiên, 3 Sát Thủ, 2 Cát, 3 Lửa, 2 Bí Ẩn

Đấu Trường Chân Lý: Top 10 game thủ với đội hình đứng đầu Hàn Quốc và Bắc Mỹ mà bạn nên biết 10

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang