Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3

Với bản cập nhật 1.3 sắp tới sẽ đưa thêm nhiều tính năng song song với sự kiện mới, hãy cùng cập nhật thêm các đường farm Elite Boss, đào khoáng và thánh di vật mới nhất trên toàn bản đồ để không bỏ lỡ tài nguyên nào trong game nhé.

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3

Hướng dẫn đường farm Elite Boss toàn bản đồ bản cập nhật 1.3

Elite Boss theo khu vực Mondstadt:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 2

Elite Boss theo khu vực Núi Băng Dragonspire:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 3

Elite Boss theo khu vực Cảng Liyue:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 4

Elite Boss theo khu vực phía Bắc Liyue:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 5

Hướng dẫn đường farm Thánh Di Vật ngẫu nhiên toàn bản đồ bản cập nhật 1.3

Thánh Di vật ngẫu nhiên khu Liyue:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 6

Thánh Di vật ngẫu nhiên khu Liyue:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 7

Thánh Di vật ngẫu nhiên khu Núi Băng:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 8

Hướng dẫn đường farm Đá/Khoáng sản toàn bản đồ bản cập nhật 1.3

Đào khoáng khu Mondstadt:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 9

Đào khoáng khu Liyue:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 10

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 11

Đào khoáng khu núi băng Dragonspire:

Genshin Impact: Hướng dẫn đường farm Thánh di vật, đá và Elite Boss toàn bản đồ bản 1.3 12

Theo BroX

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang