Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10

Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để kết nối với mạng Wi-Fi trên Windows 10. 

Bạn đã biết cách kết nối với Wi-Fi, nhưng bạn có biết rằng có nhiều cách bạn có thể thực hiện việc này không? Nếu một cách không hiệu quả với bạn, bạn luôn có thể thử một phương pháp khác. Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để kết nối với mạng Wi-Fi trên Windows 10. 

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10

Kết nối với Mạng Wi-Fi bằng Taskbar

Bạn có thể đã sử dụng phương pháp này.

Bước 1: Trên Taskbar, nhấp vào biểu tượng mạng 

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 2

Bước 2: Nhấp vào mạng bạn muốn kết nối.

Bước 3: Chọn biểu tượng Connect automatically

Bước 4 Chọn Connect

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 3

Bước 5: Nhập mật khẩu và nhấp vào Next

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 4

Bước 6: Xác nhận xem bạn có muốn thiết bị có thể phát hiện được hay không.

Sau đó, máy tính sẽ kết nối với mạng.

Bạn có thể sử dụng một tính năng khác để ngắt kết nối và sau một thời gian, máy tính sẽ tự động kết nối. Điều này rất hữu ích nếu bạn cố gắng không sử dụng Internet một thời gian và tập trung vào một số công việc khác.

Bước 1: Trên thanh tác vụ, nhấp vào biểu tượng mạng .

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi để tắt Internet

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 5

Bước 3: Khi nhấp vào biểu tượng, bạn sẽ thấy menu thả xuống để Bật lại Wi-Fi . Bấm vào menu.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 6

Bước 4: Chọn khoảng thời gian mà sau đó bạn muốn kết nối với Wi-Fi.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 7

Setting

Bước 1: Đi tới Start menu và nhấp vào Bánh răng Settings . (Các phím tắt: Win + I )

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 8

Bước 2: Chọn Network & Security.
Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 9

Bước 3: Chọn tùy chọn WiFi từ khung bên trái.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 10

Bước 4: Chọn tùy chọn Manage known networks

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 11

 

Bước 5: Nhấp vào dấu cộng bên cạnh Add a new network.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 12

Bước 6: Đặt tên cho mạng của bạn, chọn loại bảo mật từ menu thả xuống và nhập khóa bảo mật .

Bước 7: Chọn hộp Connect automatically và  Connect even if this network is not broadcasting.

Bước 8: Nhấp vào Save 

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 13

Khi mạng nằm trong vùng phủ sóng, thiết bị sẽ tự động kết nối.

Control Panel

Bước 1: Đi tới menu Start và nhập bảng điều khiển . Nhấp vào Open .

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 14

Bước 2: Chọn Network and Internet.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 15

Bước 3: Chọn Network and Sharing Center..

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 16

Bước 4: Trong phần Thiết lập kết nối hoặc mạng mới, nhấp vào TSet up a new connection or network.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 17

Bước 5: Nhấp vào Manually connect to a wireless network.

Bước 6: Nhấp vào Next

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 18

Bước 7: Nhập Network Name.

Bước 8: Trong menu thả xuống Security type , chọn tùy chọn thích hợp.

Bước 9: Nhập Khóa bảo mật cho mạng bạn muốn kết nối.

Bước 10: Đánh dấu vào ô Start this connection automatically and Connect even if the network is not broadcasting. [Hộp sau là tùy chọn và bạn không cần phải chọn hộp này nếu không muốn]

Bước 11: Chọn Next

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 19

Bước 12: Đóng cửa sổ.

Command Prompt

Bước 1: Chuyển đến Start menu và nhập cmd.

Bước 2: Chọn Run as administrator

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 20

Bước 3: Bạn sẽ được hỏi, do you want to allow this app to make changes to your device?  Nhấp vào Yes .

Bước 4: Nhập lệnh sau và nhấn Enter: netsh wlan show profile

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 21

Bước 5: Nhập lệnh sau và nhấn Enter: netsh wlan connect ssid = YOUR-WIFI-SSID name = PROFILE-NAME
Ở nơi nó ghi là YOUR-WIFI , hãy nhập tên của kết nối bạn muốn kết nối. Ở nơi có nội dung PROFILE-NAME , hãy nhập tên hồ sơ. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, lệnh sẽ giống như sau:
netsh wlan connect ssid = Pensieve name = Pensieve.

Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 22

 

Bước 6: Ngay sau khi bạn nhấn Enter , bạn sẽ kết nối với mạng.
Hướng dẫn: Bỏ túi vài phương pháp kết nối mạng Wi-Fi trên Windows 10 23

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang