Hướng dẫn: Cho phép hoặc chặn các kết nối ứng dụng bằng Tường lửa của Windows

Tường lửa của Windows hoạt động giống như một bộ lọc giữa PC của bạn và internet, chặn hoặc cho phép các kết nối tùy thuộc vào việc chúng có an toàn hay không?

Windows Firewall còn được gọi là Tường lửa của Windows hoạt động giống như một bộ lọc giữa PC của bạn và internet, chặn hoặc cho phép các kết nối tùy thuộc vào việc chúng có an toàn hay không.

Tường lửa Windows sẽ tự động chặn hoặc cho phép nhiều lưu lượng truy cập, nhưng đôi khi bạn có thể thấy thông báo hỏi bạn có muốn cho phép một chương trình kết nối với internet hay không. Điều này thường xảy ra khi bạn sử dụng một chương trình mới lần đầu tiên.

Hướng dẫn: Cho phép hoặc chặn các kết nối ứng dụng bằng Tường lửa của Windows

Cũng có thể có những tình huống mà bạn cần cho phép một chương trình thông qua tường lửa của bạn đã bị chặn không chính xác - được gọi là danh sách trắng.

Lập danh sách trắng với Tường lửa của Windows

Để quản lý danh sách trắng trong Tường lửa của Windows, hãy bấm vào Start, nhập firewall và bấm Windows Firewall. Nhấp vào Allow a program or feature through Windows Firewall (Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows). Hoặc nếu bạn đang sử dụng Windows 10, hãy nhấp vào Allow an app or feature through Windows Firewall. (Cho phép ứng dụng hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows).

Một cửa sổ mới xuất hiện, bạn nhấp vào Change settings, sau đó đánh dấu hoặc bỏ chọn các ô bên cạnh một mục để cho phép hoặc chặn mục đó.

Hướng dẫn: Cho phép hoặc chặn các kết nối ứng dụng bằng Tường lửa của Windows 2

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu hoặc bỏ chọn ô trong cột Private hoặc Public. Giả sử, nếu bạn muốn cho phép chương trình truy cập internet khi bạn kết nối với mạng gia đình (Private), nhưng hãy chặn chương trình đó khi bạn kết nối với mạng công cộng, chẳng hạn như điểm phát wi-fi.

Chặn tất cả các chương trình đến

Có những trường hợp, sẽ an toàn hơn nhiều khi chặn tất cả các kết nối dữ liệu đến với thiết bị của bạn, bao gồm tất cả các chương trình trong 'danh sách trắng' các kết nối mà bạn thường cho phép. Ví dụ: bạn có thể muốn làm điều này nếu bạn đang sử dụng kết nối wi-fi không an toàn trong sân bay hoặc khách sạn, nơi phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào laptop của bạn thông qua các kết nối mở.

Hướng dẫn: Cho phép hoặc chặn các kết nối ứng dụng bằng Tường lửa của Windows 3

Để không cho phép tất cả các kết nối dữ liệu đến với Tường lửa của Windows, hãy bấm Start, nhập Firewall và bấm Windows Firewall > Changes settings tương tự như phần trên. Trong Public network settings, chọn Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (Chặn tất cả các kết nối đến , bao gồm cả những kết nối trong danh sách chương trình được phép), sau đó click OK.

Khi cài đặt này được bật, bạn vẫn có thể gửi và nhận email cũng như duyệt web nhưng các kết nối khác sẽ tự động bị chặn.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang