Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy

Laplace M với danh sách toàn bộ các Guardian / hộ vệ trong game cũng như cách để bạn lấy được nó

Để lấy được Guardians / Hộ vệ mới trong Laplace M, bạn cần phải đi vào khu vực Đảo Hộ vệ ( Guardian Island) bằng trang bị là Net 

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy Trang bị này sẽ di chuyển bạn đến khu vực Đảo Hộ vệ và tự động đi đến khu vực có trứng để bắt. Bạn nhấn nút bắt để có thể lấy trứng hộ vệ.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 2

Bạn nhấn vào nút hình quả trứng ở trên khung chat thế giới để kiểm tra số lượng hộ vệ bạn đã bắt được và bạn có thể nhìn được kỹ năng và chỉ số của nó.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 3

Khi bạn có được 3 quả trứng thì bạn có thể chọn ra 1 trong 3 hộ vệ để bắt đầu tạo cam kết.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 4

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 5

Maple Bear

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 6

Guardian Skill: Skill Effect:
Claw Flurry Maple Bear  cào 2 nhát về phía trước gây sát thương vật lý 2 lần, mỗi lần có 50 % gây choáng trong 2 giây.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi máu của hộ vệ +6%

Spinehog

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 7

Guardian Skill: Skill Effect:
Scatter Spike Phóng gai ra toàn bộ đối phương xung quanh.

Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Hero’s Power Toàn bộ chỉ số của người chơi được +6
Sát thương gây ra +3%

Fat Choco

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 8

Guardian Skill: Skill Effect:
Choco Drive Fat Choco gọi quân đoàn choco ra tấn công kẻ địch gây sát thương phép
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Phantom’s Power Strength của người chơi được +12
Intelligence của người chơi được +12
Tỉ lệ chí mạng của hộ vệ cộng 3%

Fire Elemental

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 9

Guardian Skill: Skill Effect:
Flaming Charge Tung ra ngọn lửa gây sát thương phép xung quanh và đốt cháy đối phương trong 5 giây
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi phục +6%

Besa

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 10

Guardian Skill: Skill Effect:
Bring Misfortune Besa cầm lưỡi hái để nguyền rủa đối phương khiến khả năng hồi máu giảm 80% trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Balance’s Power Hộ vệ HP +9,720
Hộ vệ Attack +324
Hộ vệ Phòng thủ +324\Hộ vệ HP +3%
Hộ vệ Attack +3%
Hộ vệ Phòng thủ +3%
Hộ vệ Life Steal Rate +6%

Chobi

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 11

Guardian Skill: Skill Effect:
Fire Storm Chobi triệu hồi cơn lốc lửa vào khu vực chỉ định và gây sát thương phép trong khu vực nhất định trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi phục +6%

Maple Wildkin

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 12

Guardian Skill: Skill Effect:
Cure Hồi máu cho chủ nhân của mình

Thời gian hồi chiêu: 10 giây.
Hộ vệ Power Hộ vệ Phòng thủ +389
Hộ vệ Phòng thủ +3%
Hộ vệ Kháng chí mạng +6%

Cap Shroom

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 13

Guardian Skill: Skill Effect:
Shroom Bomb Cap Shroom tỏa ra phấn độc gây sát thương cực mạnh

Thời gian hồi chiêu: 5 giây.
Phantom’s Power Strength của người chơi được +12
Intelligence của người chơi được +12
Hộ vệ tỉ lệ chí mạng +3%

Snow Penguin

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 14

Guardian Skill: Skill Effect:
Ice Spike Snow Penguin tung ra 1 gai nhọn bằng băng giá vào vị trí được chỉ định gây sát thương phép và giảm tốc độ chạy của kẻ địch 30% trong 3 giây
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Swordsman’s Power Hộ vệ Attack +389
Hộ vệ Attack +3%
Hộ vệ Damage Done +3%

Guardian Raccoon

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 15

Guardian Skill: Skill Effect:
Protecting Light Raccoon kêu gọi sức mạnh từ trên trời rơi xuống để phù hộ cho chủ nhân của mình giúp tăng thêm 5% khóa đòn đánh và 1 giáp hấp thụ sát thương trong vòng 12 giây. Độ dày của giáp dựa trên lượng máu tối đa của hộ vệ.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Champion’s Power Hộ vệ HP +17,220
Hộ vệ HP +10%
Hộ vệ Damage Reduction +5%

Cat Mage

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 16

Guardian Skill: Skill Effect:
Arcane Ray Bắn 1 tia năng lượng gây sát thương phép
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Phantom’s Power Strength của người chơi được +12
Intelligence của người chơi được +12
Hộ vệ Crit Rate +3%

Wombat

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 17

Guardian Skill: Skill Effect:
Slam Earth Nhảy lên cao và đập xuống đất
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Flower Fairy

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 18

Guardian Skill: Skill Effect:
Heal Hồi máu cho chủ nhân của mình
Thời gian hồi chiêu: 15 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Werewolf Warrior

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 19

Guardian Skill: Skill Effect:
Werewolf Strike Dồn sức mạnh tấn công 1 đòn đánh hủy diệt vào đối phương
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Mimic

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 20

 

Guardian Skill: Skill Effect:
Chest Reveal Tăng sức mạnh cho chủ nhân 1 chỉ số ngẫu nhiên trong vòng 10 giây:
Tăng Physical Attack by 10%
Tăng Magical Attack by 10%
Tăng P.Def by 10%
Tăng M. Def by 10%
Tăng Crit Rate by 10%
Tăng Healing Done by 10%
Thời gian hồi chiêu: 10 giây.
Guard’s Power Character’s Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Snow Howler

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 21

 

Guardian Skill: Skill Effect:
Lucky Trio Triệu hồi ba mẹ ra để đánh hộ trong vòng 20 giây
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Guard’s Power Character’s Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Crystal Bear

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 22

Guardian Skill: Skill Effect:
Crystalline Protection Tạo 2 vòng phép thuật xung quanh bản thân gây sát thương cho toàn bộ địch thủ xung quanh trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Guard’s Power Chủ nhân tăng Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Choco

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 23

Guardian Skill: Skill Effect:
Choco Brothers Choco gọi anh em ra đánh hộ trong vòng 10 giây
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Hero’s Power Toàn bộ chỉ số của người chơi được +6
Hộ vệ Damage Done +3%

Ancient Ent

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 24

Guardian Skill: Skill Effect:
Poison Attack Đòn đánh có 50% đầu độc đối phương trong vòng 5 giây.
Thời gian hồi chiêu: 5 giây.
Hero’s Power Toàn bộ chỉ số của người chơi được +6
Hộ vệ Damage Done +3%

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang