Laplace M - Cách tăng kỹ năng Pháp Sư, Phù Thủy Băng và Phù Thủy Lửa giúp PVP và PVE hiệu quả

Hướng dẫn chi tiết cách tăng kỹ năng cho Mage, Frostweaver và Pyromancer giúp cho bạn có thể PVP và PVE hiệu quả trong Laplace M

Pháp sư với nguồn sức mạnh từ các tinh linh giúp điều khiển lửa và băng 1 cách mạnh mẽ nhất và gây nên những tai họa giáng xuống đầu kẻ địch.

Với bộ kỹ năng gây ảnh hưởng diện rộng và có tầm đánh rất xa. Bão lửa và băng tuyết sẽ khiến cho kẻ địch cảm nhận được sự tuyệt vọng. Kết hợp với blink giúp bạn có thể giữ khoảng cách với kẻ địch.

Cách nâng kỹ năng của Pháp sư - Phù Thủy Băng - PVP

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 10
 • Winter's Bite level 5

Laplace Frostweaver Build

 • Blink level 10
 • Frost Dance level 5

Laplace Frostweaver Build

 • Fire Storm level 5

Laplace Frostweaver Build

General Skill Tree

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

Laplace Frostweaver Build 

 

Phù Thủy Băng Skill Tree

 • Ice Ward level 10
 • Enhanced Ice Ward level 5

Laplace Frostweaver Build

 • Advanced Blink level 10
 • Superior Blink level 5

Laplace Frostweaver Build

 • Phù Thủy Băng Normal Attack level 1

Laplace Frostweaver Build

 • Phù Thủy Băng Mastery level 2
 • Phù Thủy Băng Zen Mastery level 2

Laplace Frostweaver Build

 Cách nâng kỹ năng của Pháp sư - Phù Thủy Băng - PVE

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 5
 • Winter's Bite level 5

Icestorm and winters bite

 • Frostbird level 10
 • Focus Energy level 5
Frostbird
 • World of Elements level 10
 • Farewell level 5
world of elements

 Phù Thủy Băng Skill Tree

 • Ice Ward level 10
 • Enhanced Ice Ward level 5
Ice Ward
 • Phù Thủy Băng Normal Attack level 10
normal attack

 

 • Phù Thủy Băng Mastery level 5
 • Phù Thủy Băng Zen Mastery level 5
mastery

General Skill Tree

general skill tree

 

Cách nâng kỹ năng của Pháp sư - Phù Thủy Lửa - PVP

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 5
 • Winter's Bite level 5

pyromancer pvp build

 • World of Elements level 10
 • Farewell level 5

pyromancer pvp build

 

 • Fire Storm level 10
 • Pyromancy level 5

pyromancer pvp build

General Skill Tree

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

pyromancer pvp build 

Phù Thủy Lửa Skill Tree

 • Firebird level 10

pyromancer pvp build

 • Advanced Fire Storm level 10
 • Superior Fire Storm level 5

pyromancer pvp build

 • Phù Thủy Lửa Zen Mastery level 6

pyromancer zen mastery

Cách nâng kỹ năng của Pháp sư - Phù Thủy Lửa - PVE

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 10
 • Winter’s Bite level 5

pyromancer PvE

 • Fire Storm level 10
 • Pyromancy level 5

pyromancer PvE

 • Word of Elements level 10
 • Farewell level 5

pyromancer PvE

Phù Thủy Lửa Skill Tree

 • Firebird level 10

pyromancer PvE

 • Advanced Fire Storm level 10
 • Superior Fire Storm level 5

pyromancer PvE

Kỹ năng chung

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

pyromancer PvE

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang