Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ

Hãy cùng bài viết sau đây tham khảo cách tăng kĩ năng cơ bản cho Warrior cùng 2 nhánh nâng cấp Paladin và Berserker mạnh nhất cho PvE và PvP trong Laplace M ngay tại đây nhé.

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ

Là class chuyên xông pha lên chiến tuyến, Chiến sĩ là những đơn vị Tank chính trong team với nhiệm vụ chống đỡ các đòn đánh khủng khiếp của kẻ thù với khả năng chống sát thương trâu bò của mình. Với bộ kĩ năng giảm sát thương, chặn sát thương và hồi máu đơn mục tiêu, Chiến sĩ cũng rất mạnh ở khoảng khống chế diện rộng và gây choáng kiểm soát đối thủ, cho phép họ trở thành những đơn vị khá đáng sợ trong PvP lẫn PvE đặc biệt dành cho tân thủ mới vào game.

Hướng dẫn tăng skill Chiến sĩ hướng Kỵ sĩ thánh thuần Tank

Chiến sĩ Skill Tree

 • Bladestorm level 5
 • Intimidation level 5


Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 2

 • Protection of Light level 10
 • Stalwart Shield level 5


Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 3

 • Savage Jump level 1

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 4

General Skill Tree

 • Array Mastery level 10
 • Array Mastery level 10

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 5

Kỵ sĩ thánh Skill Tree

 • Holy Strike level 5
 • Enhanced Holy Strike level 5


Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 6

 • Kỵ sĩ thánh Mastery level 10
 • Kỵ sĩ thánh Zen Mastery level 10

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 7

 • Kỵ sĩ thánh Normal Attack level 10

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 8

 • Advanced Protection of Light level 1

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 9

 • HP Mastery level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 10

 

Hướng dẫn tăng skill Chiến sĩ hướng Cuồng Chiến sĩ

40 SP (skill point) Chiến sĩ Skill tree
 

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 11

40 SP Chiến sĩ Skill Build Cuồng Chiến sĩ

 • Bladestorm lv.10
 • Rage Burst lv.10
 • Protection of light lv.1

Skill Passive

 • Infuriate lv.5
 • All Attribute lv.14

Lv.50 Cuồng Chiến sĩ

 • Swordstrike lv.5
Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 12

 Cuồng Chiến sĩ Mastery

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 13


Lv.54 Cuồng Chiến sĩ

 • Advanced Rage Burst lv.5
Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 14


Lv.58 Cuồng Chiến sĩ

 • Cuồng Chiến sĩ Normal Attack lv.5
Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 15


Lv.60 Cuồng Chiến sĩ

 • Enhanced Cuồng Chiến sĩ Normal Attack
Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Chiến sĩ, Kỵ sĩ thánh và Cuồng chiến sĩ cho PvE và PvP tân thủ 16

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang