Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ

Hãy cùng điểm qua bài hướng dẫn tăng điểm kĩ năng chi tiết nhất cho nghề Cleric, Priest và Ranger trong Laplace M dành cho các tân thủ mới trải nghiệm game lần đầu ngay tại đây nhé.

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ

Được mệnh danh là vú nuôi chính hiệu, Mục sư luôn chuyên tâm tập trung buff máu và lợi ích cho đồng đội của mình mà không nghĩ đến chuyện chiến đấu gì cả. Với bộ kĩ năng hồi máu diện rộng, kháng sát thương vào lúc nguy hiểm cùng bộ khống chế làm chậm và độc dược khiến Mục sư là một class hỗ trợ an toàn và khó chịu nhất trong Laplace M

Bảng kĩ năng Thần Quan thuần buff

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 2

Mục sư Skill Tree

 • Nature’s Prayer level 10
 • Sacred Shield level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 3

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 4

 • Power of Nature level 10

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 5

Thần Quan Skill Tree

 • Bathe in Light level 10
 • Enhanced Bathe in Light level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 6

 • Advanced Nature’s Prayer level 10
 • Superior Nature’s Prayers level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 7

 • Thần Quan Zen Mastery level 2

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 8

Bảng kĩ năng cho Vũ Sư PvP

Mục sư Skill Tree

 • Nature’s Prayer level 10
 • Sacred Shield level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 9

 • Fairy Santuary level 10
 • Entanglement level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 10

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 11

Vũ Sư Skill Tree

 • Fairy Arrow level 10
 • Enhanced Fairy Arrow level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 12

 • Advanced Song of the Forest level 10
 • Superior Song of the Forest level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 13

 • Vũ Sư Mastery level 10
 • Vũ Sư Zen Mastery level 10

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 14

Bảng kĩ năng cho Vũ Sư full DPS dame khủng

Mục sư Skill Tree

 • Praise of Blossom level 10
 • Smite level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 15

 • Power of Nature level 10
 • Thorn level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 16

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 17

Vũ Sư Skill Tree

 • Fairy Arrow level 10
 • Enhanced Fairy Arrow level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 18

 • Advanced Song of the Forest level 10
 • Superior Song of the Forest level 5

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 19

 • Vũ Sư Normal Attack level 1

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 20

Vũ Sư Mastery/Zen Mastery

Laplace M: Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư PvE lẫn PvP dành cho tân thủ 21

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang