LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Với hàng loạt thay đổi mới ở cửa hàng và hệ thống trang bị, hãy cùng điểm qua cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất dành cho Ashe giai đoạn Tiền Mùa Giải 2021 của LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Ashe Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị chống Tank cần thiết:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị chống sốc sát thương từ sát thủ/pháp sư:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị thả diều rỉa máu:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị đầy đủ ví dụ:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị khác có thể thay đổi:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Ashe Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 10

Thứ tự nâng kĩ năng Ashe

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang