LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11

Với hàng loạt thay đổi mới ở cửa hàng và hệ thống trang bị, hãy cùng điểm qua cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất dành cho Ashe Hỗ Trợ và Xạ Thủ theo rank Thách Đấu hàn Quốc mới nhất Mùa 11 LMHT ngay tại đây nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Ashe Hỗ Trợ Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 3

Trang bị đầy đủ tiêu chuẩn:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 4

Bảng ngọc mạnh nhất cho Ashe Hỗ Trợ Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 6

Thứ tự nâng kĩ năng Ashe Hỗ Trợ

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 7

Trang bị mạnh nhất cho Ashe Xạ Thủ Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 8

Trang bị chống Tank cần thiết:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 9

Trang bị chống sốc sát thương từ sát thủ/pháp sư:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 10

Trang bị thả diều rỉa máu:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 11

Trang bị đầy đủ ví dụ:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 12

Trang bị khác có thể thay đổi:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 13

Bảng ngọc mạnh nhất cho Ashe Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 14

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 15

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 16

Thứ tự nâng kĩ năng Ashe

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ashe Hỗ Trợ Xạ Thủ mạnh nhất Mùa 11 17

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang