Game Mobile

Tin Game Mobile mới nhất

Auto Chess VNG - Thời gian bảo trì ngày 28 tháng 4 và chi tiết bản cập nhật mới với sự xuất hiện của Goddess of Light

Auto Chess VNG - Thời gian bảo trì ngày 28 tháng 4 và chi tiết bản cập nhật mới với sự xuất hiện của Goddess of Light

Auto Chess VNG sẽ đóng ghép trận vào 05:00 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2020, và tiến hành bảo trì vào 06:00 giờ, thời gian bảo trì dự kiến 8 giờ. Trong thời gian này, quý kỳ thủ sẽ không thể đăng nhập game, thời gian mở lại server sẽ sớm hơn hoặc trễ hơn tùy tình hình thực tế.