Âm Dương Sư: Hướng dẫn công thức tính Chính Xác, Kháng và khống chế 100% dính

Với công thức tính chỉ số chính xác và kháng khá mơ hồ mà không ai giải thích, hãy cùng bài viết tính những chỉ số này để bạn có thể nâng điểm hợp lý nhất trong Âm Dương Sư nhé.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn công thức tính Chính Xác, Kháng và khống chế 100% dính

Không cần dài dòng, dưới đây sẽ là các công thức tính Chính Xác (CX), Kháng được tính cùng với tỉ lệ dính hiệu ứng cơ bản của kĩ năng, ngự và chỉ số cộng dồn/trừ bớt khi công với ngự.

Khống chế đơn thể (Enma, Phượng, Binh Dũng)

Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)/(1+% Kháng)= Single-Atk Chính xác cộng thêm Rate

Ví dụ như Bỉ Ngạn có 50% Chính Xác đánh mục tiêu có 80% Kháng:

30% x(1+50%)/(1+80%)= 25%

Khống chế quần thể (Tuyết Nữ, Binh Dũng, Sóc)

1 – (1 -(Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)/(1+% Kháng)))^ Số lần tấn công (hit) Multi-Atk Chính xác cộng thêm Rate

Ví dụ: Tuyết Nữ có 30% Chính xác xài chiêu vô địch có 50% Kháng:

1 – (1 -(8% x (1+30%)/(1+50%)))^ 3 = 19.38%

Kĩ năng aoe có khống chế thêm từ ngự  hồn (Mị Yêu, Ma Hạp)

1 -〔(1 -(Soul Chính xác cộng thêm x (1+Chính xác cộng thêm)/ (1+% Kháng)))x(1 -(Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)/ (1+% Kháng)))〕^ Số lần tấn công (hit) Debuff Chính xác cộng thêm Rate

Ví dụ Tuyết Nữ có Ma Hạp và Chính xác 50% đánh chiêu vào địch có 80% Kháng

1 -〔(1 -(25% x (1+50%)/ (1+80%)))x(1 -(8% x (1+50%)/ (1+80%)))〕^ 3 = 59.64%

Dù chỉ có 59.64% tỉ lệ gây khống chế lên địch có vẻ khá thấp, nhưng đối với Ma Hạp thì bạn có thể có tỉ lệ khiến địch dính tất cả hiệu ứng trong game. Việc đó đồng nghĩa với 1 hit dính thì bạn sẽ có 59.64% tỉ lệ dính ngẫu nhiên 1 trong tất cả hiệu ứng xấu có trong game, không dính cái này thì cũng sẽ dính cái khác

Âm Dương Sư: Hướng dẫn công thức tính Chính Xác, Kháng và khống chế 100% dính 2

Phân Tích Chi Tiết từng chỉ số

Đầu tiên, bạn cần biết qua một số yếu tố quan trọng trong bảng số Chính xác/Kháng này:

  • Tính toán chỉ số Chính xác + CX Kĩ năng không phải cứ cộng dồn vào là ra (Ví dụ: Binh Dũng CX Kĩ năng là 50%, thêm CX từ ngự là 60% thì không phải 50% + 60% là ra)
  • Đối với tỉ lệ kháng của đối phương cũng tương tự, không phải cứ lấy CX của mình trừ Kháng của đối phương là được
  • Trừ khi có ghi sẵn trong kĩ năng (như Yumekui), chính xác của kĩ năng sẽ không thay đổi ngay cả khi tăng cấp kĩ năng, nâng cấp hay thức tỉnh thức thần.
  • Không phải skill khống chế hay ngự nào cũng bị ảnh hưởng bởi chính xác (ví dụ Nhật Nữ, Kính Cơ). Đặc biệt Nhật Nữ càng không phải là khống chế nên vẫn đẩy lùi tốc của boss và tỉ lệ là chắc chắn dính.

Cách tính Chính xác cơ bản

Công Thức:
Chính xác cộng thêm Rate = Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)

Ví dụ 1: Phượng có tỉ lệ gây choáng là 50% (+ Chính xác), theo công thức nếu Phượng có 50% CX thì sẽ có 75% tỉ lệ choáng

50% x (1+50%)= 75%

Ví dụ 1: Phượng có tỉ lệ gây choáng là 50% (+ Chính xác), theo công thức nếu Phượng có 100% CX thì sẽ có 100% tỉ lệ choáng

50% x (1+100%)= 100%

Ví dụ 3: Bỉ Ngạn xài Mị Yêu có tỉ lệ gây loạn là 25% (+ Chính Xác), theo công thức nếu Bỉ có 50% CX thì sẽ có 37.5% gây loạn

25% x(1+50%)= 37.5%

Âm Dương Sư: Hướng dẫn công thức tính Chính Xác, Kháng và khống chế 100% dính 3

Cách tính Kháng theo kẻ địch

Công Thức:
Chính xác cộng thêm Rate = Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)/(1+% Kháng)

Ví dụ 1: Phượng có tỉ lệ gây choáng là 50% (+ Chính xác), theo công thức nếu Phượng có 0% CX mà địch có 50% Kháng, tỉ lệ choáng của cô sẽ còn 33.3%

50% x (1+0%)/(1+50%)= 33.3%

Ví dụ 2: Phượng có tỉ lệ gây choáng là 50% (+ Chính xác), theo công thức nếu Phượng có 50% CX mà địch có 50% Kháng, tỉ lệ choáng của cô sẽ còn 50%

50% x (1+50%)/(1+50%)= 50%

Ví dụ 3: Bỉ Ngạn xài Mị Yêu có tỉ lệ gây loạn là 25% (+ Chính Xác), theo công thức nếu Bỉ có 50% CX mà địch có 80% Kháng, tỉ lệ loạn của cô sẽ còn 20.83%

25% x(1+50%)/(1+80%)= 20.83%

Cách tính Chính Xác cho kĩ năng nhiều hit (3 - 4 hit)

Những kĩ năng đánh nhiều hit như skill 3 của Tuyết Nữ, Đại Thiên Cẩu, Sơn Đồng khi tính đến tỉ lệ khống chế theo kĩ năng và ngự sẽ còn có thêm "Tỉ lệ hên xui".

1 – (1 -(Tỉ lệ Chính xác kĩ năng x (1+Chính xác cộng thêm)))^ Số lần tấn công (hit) = Tỉ lệ chính xác theo tổng số hit

Giải thích công thức (Khá dài, nếu sợ công thức sai thì hãy đọc, còn không thì cứ dùng công thức trên)

Tuyết Nữ có chiêu 3 đánh 3 lần, với tỉ lệ đóng băng là 8% (+ Chính xác). Nếu mục tiêu bị làm chậm thì tỉ lệ tăng lên thành 10% (+Chính xác)

Nếu tính theo Tuyết Nữ 0% CX và địch có 0% Kháng, địch không dính làm chậm thì tỉ lệ sẽ là:

Tỉ lệ dính đóng băng: 8% x (1+0%)= 8%

Tỉ lệ không dính đóng băng: 1 – 8% = 92%

Tỉ lệ không dính đóng băng x3 hit kĩ năng: 92% ^3 = 77.87%

Âm Dương Sư: Hướng dẫn công thức tính Chính Xác, Kháng và khống chế 100% dính 4

=> Tỉ lệ đóng băng thành công trên 3 hit sẽ là:  1 – 77.87% = 22.13%

(Tính toán tính toán, sẽ cập nhật sau)

Nhìn chung, đối với việc tăng Chính Xác, các thức thần đơn mục tiêu hoặc đơn hit sẽ có lợi hơn thay vì các thức thần có kĩ năng đánh nhiều hit (do tỉ lệ xác suất thấp hơn khi tỉ lệ tăng...)

Cách tính Chính Xác kèm Kháng của Địch với kĩ năng nhiều hit

1 – (1 -(Tỉ lệ Chính xác kĩ năngx (1+Chính xác cộng thêm)/(1+% Kháng)))^ Số lần tấn công (hit) = Tỉ lệ chính xác theo tổng số hit

◊ For example:

Yuki Onna has 30% Chính xác cộng thêm as stat, while % Kháng is 50%.
The chances of freeze when using Blizzard (aka three atk count):
1 – (1 -(8% x (1+30%)/(1+50%)))^3 = 19.38%

Cách tính Chính Xác theo khống chế Ngự Hồn

(Còn tiếp)...

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang