LMHT: Lee Sin nhận một loạt tăng sức mạnh từ Riot

Một loạt những vị tướng sẽ được điều chỉnh sức mạnh tại máy chủ PBE

Hình ảnh có liên quan

Những chỉnh sửa cân bằng ở máy chủ PBE có thể sẽ không xuất hiện trên phiên bản chính thức do chỉ mang tính chất thử nghiệm. Người chơi đừng đặt quá nhiều hi vọng.

Chỉnh sửa về tướng

Lee Sin

 Hộ Thể (W)

leesinw

Thời gian hồi chiêu giảm: 14 giây ở mọi cấp ⇒ 12 giây ở mọi cấp.

 Địa Chấn (E)

leesine

Sát thương cơ bản tăng: 70/105/140/175/210 ⇒ 80/120/160/200/240.

Elise

Tốc độ di chuyển cơ bản ở dạng người tăng: 325 ⇒ 330

Tốc độ di chuyển cơ bản ở dạng nhện tăng: 350 ⇒ 355

 Nhền Nhện Con (W ở dạng người)

elisew

Sát thương cơ bản tăng: 55/95/135/175/215 ⇒ 60/105/150/195/240.

Kindred

Tốc độ đánh tăng theo cấp tăng: 2.5% ⇒ 3.5%

 Vũ Điệu Xạ Tiẽn (Q)

kinedredq

Tốc độ đánh cộng thêm tăng: 10% ⇒ 25%

 Sợ Hãi Dâng Trào (E)

kindrede

Sát thương cơ bản tăng: 65/85/105/125/145 ⇒ 80/100/120/140/160.

Ezreal

Giáp cơ bản giảm: 25 ⇒ 22

Poppy

 Búa Chấn Động (Q)

poppyq

Thời gian hồi chiêu giảm: 9/8/7/6/5 ⇒ 8/7/6/5/4

Rumble

 Khiên Phế Liệu (Q)

rumblew

Tỉ lệ khiên cộng theo sức mạnh phép thuật tăng: 40% ⇒ 50%

Giá trị khiên cơ bản tăng: 80/110/140/170/200 ⇒ 100/130/160/190/220

Yorick

 Tử Lễ (Q)

yorickq

Thời gian hồi chiêu giảm: 7/6.5/6/5.5/5 ⇒ 7/6.25/5.5/4.75/4.0

Ornn

 Thổi Bễ (W)

Khoảng thời gian Ornn tự làm chậm bản thân khi kích hoạt Thổi Bễ hoàn lại: 1 giây ⇒ 0,75 giây

 Hỏa Dương Hiệu Triệu (R)

Tỉ lệ làm chậm hoàn lại: 20/40/60% ⇒ 40/60/80%

ornn1

Chỉnh sửa về trang bị

Cuồng Đao Guinsoo

guinsoo

Giá hợp thành trang bị tăng: 990 ⇒ 1190

Tổng giá trang bị tăng: 3300 ⇒ 3500

Thương Của Shojin

spear

Nội tại duy nhất: lượng sát thương giảm theo chỉ số sức mạnh công kích cộng thêm tăng: 60 ⇒ 70

Chỉnh sửa về ngọc bổ trợ

Máy Dọn Lính (nhánh Cảm Hứng)

Các thông số hoàn lại như ở phiên bản chính thức hiện tại.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang