Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác

Trong bản dota 2 7.23C thì trang bị Third Eyes sẽ bị xóa khỏi game đi kèm theo đó là 1 buff nhỏ cho Treant khi lên gậy xanh là cây sẽ mọc mỗi 10 giây thay vì 5 phút như mặc định.

 • XP của Outpost giảm từ 25/phút xuống 18/phút
 • Level 10 XP talents giảm từ 20/25/30/40 (hầu hết là 25/30) xuống 20%
 • Level 15 XP talents giảm từ 35/40/45 xuống 35%
 • Thời gian Glyph tồn tại trên creeps giảm từ 7 xuống 4 giây
 • Cơ chế Damage Block giờ sẽ lại hoạt động trên các units của người chơi
 • Cơ chế Damage Block thay đổi từ 100% với 8 block thành 50% với 16 block
 • Cơ chế Damage Block không còn stack với khoảng cách
 • Các items trên Courier đã bị khóa giờ sẽ không được chuyển đi và cũng chẳng thể quay lại stash
 • Tốc độ di chuyển (MS) cơ bản của Courier tăng từ 275 lên 280
 • Neutral Items không roll nếu có kẻ địch của người giết xuất hiện trong phạm vi 600 AoE xung quanh các bãi quái rừng

ITEMS

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác

BOOTS OF TRAVEL

 • Sẽ có 6 giây delay nếu dịch chuyển vào Outpost

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 2

BRACER

 • Recipe cost giảm từ 215 thành 210

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 3

BUCKLER

 • Recipe cost tăng từ 250 thành 300

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 4

DRUM OF ENDURANCE

 • All stats giảm từ 6 thành 4

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 5

ENCHANTED QUIVER

 • Bonus damage tăng từ 175 thành 225

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 6

ESSENCE RING

 • Health tăng từ 375 thành 425
 • Cooldown giảm từ 25 thành 20

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 7

GREATER FAERIE FIRE

 • Charges tăng từ 2 thành 3

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 8

GROVE BOW

 • Giờ cung cấp thêm 10 Attack Speed
 • Debuff duration giảm từ 10 thành 6

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 9

HAVOC HAMMER

 • Không còn tăng base attack time
 • Bonus damage giảm từ 60 thành 35

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 10

ILLUSIONST'S CAPE

 • Giờ cung cấp thêm +10 Strength và +10 Agility

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 11

IMP CLAW

 • Cooldown giảm từ 10 thành 8

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 12

MIND BREAKER

 • Silence duration giảm từ 4 thành 2 giây

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 13

NULL TALISMAN

 • Recipe cost giảm từ 215 thành 210

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 14

REPAIR KIT

 • Giờ cung cấp thêm +13 Health Regen khi mang trên người

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 15

SENTRY WARD

 • Thời gian hồi mắt giảm từ 95 thành 90

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 16

SILVER EDGE

 • Bonus damage tăng từ 36 thành 40

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 17

TELESCOPE

 • thay đổi từ Tier 4 thành Tier 3

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 18

THIRD EYE

 • Xóa khỏi game

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 19

VAMPIRE FANGS

 • Lifesteal tăng từ 14 thành 15

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 20

VLADMIR'S OFFERING

 • Recipe cost tăng từ 350 thành 450

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 21

WRAITH BAND

 • Recipe cost giảm từ 215 thành 210

HEROES

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 22

ABADDON

 • Base intelligence giảm xuống 3
 • Base damage giảm xuống 2

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 23

BLOODSEEKER

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 24

BLOODRAGE

 • Bloodrage heal percentage giảm từ 16/19/22/25% thành 13/17/21/25%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 25

CLINKZ

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 26

DEATH PACT

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 27

CRYSTAL MAIDEN

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 28

ARCANE AURA

 • Arcane Aura không còn cung cấp Magic Resistance

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 29

CRYSTAL NOVA

 • Crystal Nova cooldown giảm từ 14/12/10/8 thành 11/10/9/8

TALENTS

 • Level 15 Talent thay đổi từ +14% Manacost/Manaloss Reduction Aura thành +10% Magic Resistance Arcane Aura

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 30

ENCHANTRESS

 • Base movement speed tăng từ 315 thành 320
 • Base intelligence tăng  3 (sát thương cơ bản không đổi)

SPROINK

 • Sproink distance tăng từ 400 thành 450

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 31

JUGGERNAUT

 • Base attack speed tăng từ 100 thành 110

TALENTS

 • Level 15 Talent tăng từ +20 Attack Speed thành +25

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 32

KUNKKA

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 33

TORRENT

 • Torrent slow duration từ 1.75/2.5/3.25/4 thành 1/2/3/4

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 34

LONE DRUID

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 35

SUMMON SPIRIT BEAR

 • Summon Spirit Bear base damage giảm xuống 5

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 36

MAGNUS

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 37

SKEWER

 • Skewer Scepter giảm mana tiêu hao còn 50% thay vì 100%
 • Skewer Scepter cooldown tăng từ 4 thành 6 giây

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 38

MARS

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 39

BULWARK

 • Bulwark Front damage reduction tăng từ 25/40/55/70% thành 40/50/60/70%
 • Bulwark Side damage reduction tăng từ 12/20/27/35% thành 20/25/30/35%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 40

MEDUSA

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 41

MANA SHIELD

 • Mana Shield absorption tăng từ 60 thành 70%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 42

STONE GAZE

 • Stone Gaze movement speed bonus tăng từ 25% thành 35%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 43

MONKEY KING

 • Base armor Tăng 1 

TALENTS

 • Level 15 Talent tăng từ +75 Jingu Mastery Damage thành +100

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 44

NATURE'S PROPHET

 • Max base damage giảm xuống 4

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 45

ORACLE

 • Base intelligence tăng 5 (sát thương cơ bản không đổi)

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 46

PHOENIX

 • Base armor tăng 1

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 47

PUCK

 • Base armor giảm xuống 2

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 48

WANING RIFT

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 49

DREAM COIL

 • Dream Coil level 1 scepter thời gian tồn tại đổi thành không thấp hơn so với nguyên gốc (1.5 thành 1.8)

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 50

RIKI

 • Base movement speed tăng từ 315 thành 320
 • Base HP regen tăng từ 2 thành 3

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 51

TRICKS OF THE TRADE

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 52

SHADOW FIEND

 • Strength gain tăng từ 2.5 thành 2.7

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 53

REQUIEM OF SOULS

 • Requiem of Souls fear mỗi wave tăng từ 0.6 thành 0.8
 • Requiem of Souls thời gian fear tối đa tăng từ 2.2 thành 2.4

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 54

SNIPER

 • Agility gain tăng từ 3.1 thành 3.4

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 55

TEMPLAR ASSASSIN

TALENTS

 • Level 15 Talent giảm từ +25 Movement Speed thành +20
 • Level 25 Talent reduced 1.5s Meld Hit Bash thành 1.25s

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 56

TIDEHUNTER

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 57

KRAKEN SHELL

 • Kraken Shell damage block tăng từ 5/10/20/40 thành 12/24/36/48

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 58

TINY

TREE GRAB

 • Tree Grab building damage giảm từ 50/80/110/140% thành 20/50/80/110%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 59

TREANT PROTECTOR

 • Thêm nội tại của Nature's Guise. Nếu trong 3 giây không nhận sát thương sẽ có thể đi xuyên qua cây. Trong khi đi qua cây tăng 25% khả năng hồi máu và 15% tốc chạy. Mất khi đi ra khỏi khu vực cây cối.
 • Scepter sẽ khiến cho cây mọc mỗi 10 giây thay vì 5 phút như trước.

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 60

LIVING ARMOR

 • Living Armorcó thể buff toàn bản đồ
 • Living Armor bonus armor giảm từ 7/10/13/16 thành 4/6/8/10
 • Living Armor now heal liên tục 12 giây thay vì 8
 • Living Armor total heal giảm từ 60/120/180/240 thành 60/100/140/180

TALENTS

 • Level 10 Talent thay đổi từ +10% Cooldown Reduction thành Nature's Guise Invisibility
 • Level 10 Talent thay đổi từ +60 Living Armor Heal thành +50 Damage
 • Level 15 Talent thay đổi từ +90 Damage thành +60 Living Armor Heal
 • Level 20 Talent thay đổi từ Gains Tree Walking thành +15% Cooldown Reduction

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 61

UNDYING

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 62

TOMBSTONE

 • Tombstone Zombies damage tăng từ 33 thành 36

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 63

FLESH GOLEM

 • Flesh Golem damage mỗi giây tăng từ 15/25/35 thành 25/35/45

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 64

URSA

 • Strength gain giảm từ 3.3 thành 3.1

TALENTS

 • Level 10 Talent giảm từ +3 Mana Regen thành +2

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 65

VENGEFUL SPIRIT

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 66

VENGEANCE AURA

 • Vengeance Aura attack range giảm từ 60/90/120/150 thành 50/75/100/125
 • Vengeance Aura illusion outgoing damage từ 100% thành 70/80/90/100%

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 67

VENOMANCER

Dota 2 - 7.23C - trang bị Third Eyes bị xóa sổ cùng hàng loạt cân bằng khác 68

POISON STING

 • Poison Sting regen reduction giảm từ 30% thành 15/20/25/30%
 • Poison Sting damage giảm từ 6/14/22/30 thành 6/12/18/24

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang