LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt

Tiếp nối với các trang phục Dung Nham vừa xuất hiện, bản cập nhật 10.14 cũng sẽ có thêm 3 trang phục Ma Pháp Sư mới dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe cùng trang phục hàng hiệu của cô.

Theo dự tính, bộ 3 trang phục Ma Pháp Sư này sẽ chính thức có mặt trong bản cập nhật 10.14 tiếp theo của LMHT.

Trang phục Kog'maw Ma Pháp Sư

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 2

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 3

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 4

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 5

Trang phục Shaco Ma Pháp Sư

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 6

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 7

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 8

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 9

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 10

Trang phục Zoe Ma Pháp Sư

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 11

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 12

Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 13

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 14

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 15

LMHT: 3 bộ skin Ma Pháp Sư dành cho Kog'maw, Shaco và Zoe Hàng Hiệu chính thức ra mắt 16

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang