LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt

Dự kiến sẽ ra mắt vào bản cập nhật 10.10 của LMHT tiếp theo, bộ 4 trang phục mang chủ đề Vũ Khí Tối Thượng lần này sẽ dành cho Ekko, Fiora, Pantheon và Lucian đặc biệt nhất với trang phục hàng hiệu vàng tươi.

Vũ Khí Tối Thượng Lucian

 
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 2
 

Vũ Khí Tối Thượng Hàng Hiệu Lucian

LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 3
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 4
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 5
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 6
 

Vũ Khí Tối Thượng Ekko

 
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 7
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 8

 

Vũ Khí Tối Thượng Fiora

 
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 9
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 10

 

Vũ Khí Tối Thượng Pantheon

 
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 11
LMHT: Bộ Tứ Vũ Khí Tối Thượng Ekko, Fiora, Pantheon, Lucian chính thức ra mắt 12
 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang