LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên

Hãy cùng tham khảo qua bản cập nhật 10.17 và 10.18 sẽ có những gì thay đổi trên máy chủ chính thức hiện tại sau đợt nghỉ ngơi dài của Riot Games trong tuần vừa qua nhé.

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên

Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức

Thay đổi cân bằng tướng

Kayle

 • Q - Kĩ năng này sẽ không hồi năng lượng lại khi đánh trúng tướng địch
 • W - Kĩ năng hao tốn mana tăng từ 70/80/90/100/110 => 90/100/110/120/130
 • E - Thời gian hồi chiêu giảm từ 8 giây ở mọi cấp => 8/7.5/7/6.5/6 giây
 • E - Hao tốn mana giảm từ 50/55/60/65/70 => không hao mana
 • E - Tốc độ đạn bay tăng từ 2000 => 5000

Lillia

 • Q - Kĩ năng nay sẽ gây 80% sát thương lên lính

Caitlyn

 • Tốc chạy giảm từ 330 => 325

Sona

 • Máu cơ bản giảm từ 482.36 ⇒ 480
 • Mana cơ bản giảm từ 340.6 ⇒ 340
 • Q - Giảm tỉ lệ sát thương theo phép từ 50% => 40%
 • W - Tỉ lệ hồi máu theo phép giảm từ 25% => 20%
 • E - Giảm buff tăng tốc theo phép (bản thân và đồng minh) từ 3% mỗi 100 AP => 2% mỗi 100 AP

Lux

 • W - Khiên giảm xuống từ 50 - 150 (+30% AP) => 45 - 125 (+35% AP)
 • W hao tốn mana tăng từ 60 mọi cấp => 60 - 80
 • Sửa lỗi W Lux cho khiên gấp 3 lần ở điểm cuối của kĩ năng

Evelynn

 • Q - Sát thương phi tiêu giảm từ 30/35/40/45/50 ⇒ 25/30/35/40/45
 • Q - Sát thương từ gai giảm

Hecarim

 • E - Buff tốc chạy giảm từ 25 - 100% => 25 - 85% trong 3 giây

Qiyana

 • W - Sát thương tăng theo sát thương vật lý giảm từ 20% => 10%
 • E - Sát thương gốc giảm từ 60/95/130/165/200 ⇒ 60/90/120/140/180
 •  

Yone

 • Q - Sát thương gốc giảm từ 20 - 120 => 20 - 100
 • R nay sẽ không hút máu nữa

Aatrox

 • R - Tăng sát thương vật lý cộng thêm từ 20 - 30% => 20 - 40%

Varus

 • Tốc đánh tăng mỗi cấp tăng từ 3 => 4%

Xayah

 • Tăng sát thương vật lý mỗi cấp tăng từ 2.9 => 3.5

Kaisa

 • Tăng sát thương vật lý mỗi cấp tăng từ 1.7 => 2
 • E - Tăng tốc đánh tăng từ 40/45/50/55/60% ⇒ 40/50/60/70/80%

Gragas

 • Giáp cơ bản tăng từ 35 => 38

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 2

Trang phục mới trong bản 10.17 - 10.18

PsyOps Ezreal

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 3

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 4

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 5

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 6

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 7

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 8

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 9

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 10

 

PsyOps Ezreal Hàng Hiệu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 11

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 12

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 13

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 14

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 15

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 16

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 17

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 18

 

PsyOps Master Yi

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 19

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 20

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 21

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 22

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 23

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 24

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 25

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 26

 

PsyOps Shen

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 27

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 28

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 29

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 30

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 31

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 32

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 33

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 34

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 35

 

PsyOps Sona (Skin Huyền Thoại)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 36

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 37

 Hình dạng mới của Sona sẽ được mở khóa khi người chơi học (R) ở cấp độ 6 và đây sẽ là hình dạng của Sona cho đến cuối game

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 38

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 39

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 40

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 41

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 42

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 43

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 44

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 45

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 46

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 47

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 48

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 49

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 50

 

PsyOps Vi

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 51

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 52

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 53

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 54

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 55

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 56

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 57

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 58

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 59

 

Hextech Ziggs

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 60

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 61

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 62

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 63

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 64

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 65

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 66

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 67

Gói Đa Sắc

PsyOps Master Yi

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 68

PsyOps Sona

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 69

PsyOps Shen

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.17 chính thức - Kayle và Lillia ăn nerf đầu tiên 70

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang